zondag 1 november 2020
2010TOP Schoneveld Open Dagen najaar 2020 2010TOP  Retail Solutions

Stigas stelt continu´teitsplan coronacrisis op

Stigas stelt continu´teitsplan coronacrisis op

Stigas heeft een continuïteitsplan coronacrisis opgesteld voor ondernemers in de agrarische en groene sector. Het plan geeft antwoord op vragen als: hoe bescherm ik mijn medewerkers, wat moet ik doen bij een besmetting en hoe houd ik mijn bedrijf draaiende bij een uitbraak. 

Mocht er onverhoopt een uitbraak van corona op het bedrijf plaatsvinden, wordt aangeraden een branche- of sectorale organisatie te informeren, zoals bijvoorbeeld Glastuinbouw Nederland, en daarna het continuïteitshandboek te raadplegen. De tekst van het continuïteitsplan is te vinden in de bijlage.

Daarnaast is er ook een nieuwe handreiking van de Werkgeverslijn land- en tuinbouw, waarin uitgelegd wordt welke regels er op welk moment van toepassing zijn. Hierin zijn concrete adviezen te vinden ter voorkoming van een corona-uitbraak op het bedrijf.

In verschillende agrarische sectoren, zoals bij bollenkwekers en hardfruittelers, is er de komende weken sprake van een arbeidspiek. Deze zal deels opgevangen worden door internationale werknemers, die vaak ook gebruik maken van de huisvesting die door of via de werkgever wordt aangeboden.

Werkgevers krijgen door de verslechterde coronasituatie steeds meer te maken met werknemers die uit landen met risicocode oranje komen en vragen zich af hoe ze met deze situatie om moeten omgaan. Een corona uitbraak op het bedrijf willen ze voorkomen, maar tegelijk brengen alle maatregelen ook kosten en werk met zich mee. In de nieuwe handreiking van de Werkgeverslijn land- en tuinbouw wordt uitgelegd welke regels op welk moment van toepassing zijn. Ook geeft het concrete adviezen ter voorkoming van een corona-uitbraak op het bedrijf. 


26-08-20 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

2010 Anthura Laborant met groene vingers


Overig nieuws2020 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS