zondag 1 november 2020
2010TOP  Retail Solutions 2010TOP Schoneveld Open Dagen najaar 2020

Bloembollenteelt, sierteelt en toerisme zorgen voor sterke economische basis

Bloembollenteelt, sierteelt en toerisme zorgen voor sterke economische basis

De besturen van LTO Noord Duin en Bollenstreek, van de KAVB - Kring Bloembollenstreek en Royal Anthos reageren op de diverse berichten die de afgelopen weken in de media naar buiten zijn gekomen over de houdbaarheid van het Pact van Teylingen, de opvolger ISG (Intergemeentelijke Structuurvisie) en het functioneren van de GOM (Greenport Ontwikkelingsmaatschappij). De drie partijen benadrukken het economisch en toeristisch belang van de bloembollensector voor Duin & Bollenstreek voor nu en in de toekomst.

Het Pact van Teylingen en opvolger ISG, zijn tot stand gekomen na overleg tussen gemeenten, overheden en maatschappelijke organisaties over de gewenste toekomstige ontwikkeling van de Duin- en Bollenstreek tot 2030. Volgens LTO Noord, KAVB en Royal Anthos moeten de uitgangspunten en afspraken die daaruit zijn voortgekomen recht overeind blijven.

Unieke combinatie zorgt voor sterke economische basis

Juist de unieke combinatie van bloembollenteelt en -handel, sierteelt en toerisme zorgt nog steeds voor een sterke economische basis van de streek. Hierbij voorop staat het behoud van voldoende areaal bollengrond en ruimte voor handelsbedrijven om op locatie uit kunnen breiden om ook in de toekomst te kunnen zorgen voor een vitaal agrarisch ondernemersklimaat, waar toekomstige jonge ondernemers op een gezonde en verantwoorde wijze kunnen blijven ondernemen.

Archieffoto Bloemencorso Bollenstreek

Daarnaast benadrukken de besturen dat zij tevreden zijn met het werk dat GOM doet en zij dit blijven steunen. Piet van der Poel van KAVB geeft aan: “De GOM heeft, door uitvoering van de ISG-afspraken, ervoor gezorgd dat er voldoende eerste klas bollengrond beschikbaar is gebleven. Er is veel verrommeling in de streek opgeruimd en het cultuurhistorische karakter van de streek is behouden. Ook in de toekomst zullen dit soort zaken uitgevoerd moeten blijven worden en daar is de GOM hard voor nodig.”

De sector is belangrijk voor de bollenstreek

Rik Pennings, afdelingsbestuurder LTO Duin- en Bollenstreek: “Wij zien ook de maatschappelijke druk die er is voor woningbouw en andere ruimtelijke claims. Hierover willen wij graag in gesprek gaan met de betrokken gemeenten. Ook nodigen wij gemeentebestuurders en ambtenaren graag uit om de boer – of liever gezegd de kwekerijen - op te gaan, om te laten zien hoe belangrijk onze sector is voor de bewoners, voor het toerisme en voor het gehele bedrijfsleven in onze mooie bollenstreek. We bieden onze kennis en ons netwerk graag aan.”

Henk Westerhof, voorzitter van Royal Anthos: "In de Duin & Bollenstreek zijn grote, internationaal opererende handelsbedrijven actief, die bloembollen en vaste planten over de hele wereld exporteren. Deze bedrijven maken onderdeel uit van het bollencomplex en moeten ook in de toekomst gefaciliteerd worden om vanwege de ontwikkelingen in de internationale markten op locatie uit te kunnen breiden. Vergeet niet dat deze bedrijven een belangrijke werkgever zijn en in de richting van toeleveranciers en transportondernemingen voor veel economische spin-off in de Duin & Bollenstreek zorgen."
 


24-08-20 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

2010 Anthura Laborant met groene vingers


Overig nieuws2020 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS