dinsdag 22 september 2020
Let Hope Bloom FN TOP add

NVWA gaat strenger optreden tegen gewasbeschermingsmiddelen

NVWA gaat strenger optreden tegen gewasbeschermingsmiddelen

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaat strenger optreden tegen overtredingen bij het op de markt brengen en gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Afhankelijk van de ernst van de overtreding en het risico op gevaar voor mens, dier of milieu worden bepaalde overtredingen zwaarder ingeschaald, komen corrigerende maatregelen sneller in beeld en kunnen veelplegers onder verscherpt toezicht geplaatst worden.

Daarnaast kunnen bestuurlijke boetes bij meerdere overtredingen door stapeling oplopen en wordt strenger opgetreden bij herhaalde overtredingen binnen een periode van drie jaar. Dit nieuwe interventiebeleid van de NVWA treedt op 17 augustus 2020 in werking.

Interventiebeleid strenger en geactualiseerd

De Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden vormt de basis van het nieuwe interventiebeleid. Naast dat het nieuwe interventiebeleid de mogelijkheid biedt om strenger op te treden, zijn er ook nieuwe interventieregels toegevoegd. Denk aan de verplichting te beschikken over een bewijs van vakbekwaamheid wanneer men klanten adviseert over gewasbeschermingsmiddelen. Of regels met betrekking tot het verbod op het professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de land- en tuinbouw.

In het nieuwe interventiebeleid zijn de interventieregels voor overtredingen gewasbeschermingsmiddelen en biociden samengevoegd tot één interventiebeleid. Daarnaast zijn de interventieregels voor biociden in lijn gebracht met die van gewasbeschermingsmiddelen

 

Bron: NVWA

 


07-08-20 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter



Overig nieuws



2020 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS