donderdag 1 oktober 2020
Rijksoverheid COVID-19 FN TOP logo

Belgische sierteelt naar een digitale sector als het nieuwe normaal

Belgische sierteelt naar een digitale sector als het nieuwe normaal

De beroepsvereniging voor professionele siertelers in Vlaanderen, AVBS, en het Proefcentrum voor de Sierteelt PCS, hebben in overleg met telers en handelaren een plan opgesteld om de sierteeltsector na de huidige coronacrisis maximaal kansen op herstel te bieden. Die toekomst moet digitaler, slimmer, duurzamer en eerlijker zijn, zo stellen de partijen in het plan.

In het plan is te lezen dat de Belgische sierteelt de digitalisering zo snel mogelijk moeten gaan omarmen. Bestellen via telefoon, mail of met behulp van excel-sheets is niet meer van deze tijd en vertragen de verkoopketen, zo stellen de partijen. Het assortiment zal daarom voortaan in de eerste plaats online aangeboden moeten worden. Natuurlijk wel  voorzien van de juiste foto’s. Kwekers die enkel via de handel kweken, zullen aangesloten zijn bij digitale platformen zoals PlantsOnCloud of Floriday.

De rechtstreekse verkoop aan de consument kende ook in België een enorme boost tijdens de lockdown. Dit zal deels wel zo blijven, maar is aan de andere kant volgens AVBS en PCS nog slechts beperkt rendabel gebleken. Er is dringend behoefte aan de ontwikkeling van een innovatief platform richting de consument voor de rechtstreekse verkoop van potplanten, perkplanten en vaste planten.

Ook zou de Belgische sierteelt naar een meer gebundelde, efficiëntere logistiek toe moeten. Lege transportruimte moet vermeden gaan worden en er zou meer ingezet moeten worden op gebundeld transport. Telers zouden vandaag de dag nog te vaak zelf rond rijden. Een gebundeld transport vraagt onderlinge samenwerking en op internationaal vlak zelfs met andere sectoren.

Het rechtstreekse transport naar de consument is daarnaast ook een uitdaging. Naast de houdbaarheid, fragiliteit en de grote verscheidenheid in planten, is ook hier bundeling in logistiek wenselijk. Al is het maar omdat er steeds meer steden zijn die koerierdiensten verplichten om hun leveringen steeds meer te centraliseren. Een efficiëntere logistiek naar zowel handel als consument is automatisch ook een duurzamere logistiek.

De Belgische sierteelt is altijd een vooruitstrevende sector geweest, waar ondernemerschap de drijvende kracht is om grote uitdagingen te tackelen. De sector streeft al jaren naar een duurzaam product, afkomstig uit een duurzaam bedrijf ingebed in een duurzame keten. Maar een algemene langetermijnvisie voor de sierteelt ontbreekt nog. Deze zal ook nooit ‘af’ zijn en moet voortdurend geactualiseerd worden, omdat de toekomst voor een stuk onvoorspelbaar is. Toch moeten we de uitdagingen voor de sector van morgen identificeren en concretiseren, zodat we weten wat ons te wachten staat. De sierteeltsector moet communiceren naar de maatschappij over de inspanningen van de sector. Dit kan enkel als er traceerbaarheid en transparantie is en duurzaamheidsvoortgang gemeten wordt. Dit is een verantwoordelijkheid van de hele keten.

Naar een sector die samenwerkt in de keten

De huidige crisis treft de hele handelsketen, van producent tot afzet. Door de ernst van de crisis wordt duidelijk dat een gezamenlijke aanpak om de sector te herlanceren meer effect kan hebben dan aparte initiatieven. Het wederzijdse vertrouwen en respect kan groeien door regelmatig overleg en het uitwerken van oplossingen die de hele keten ondersteunen. Een goede doorstroom van communicatie vanuit en naar de consument ontbreekt momenteel. Een correcte verdeling van de meerwaarde doorheen de keten is eveneens een grote uitdaging. Momenteel moet de teler zelf de puzzel leggen om te voldoen aan de verschillende eisen van de verschillende handelaars. AVBS streeft naar een betere samenwerking doorheen de keten. Dit zorgt in de eerste plaats voor tijdswinst voor alle partijen, maar ook voor verhoogde opportuniteiten.

Naar een sector die er voor gaat
Sierplanten zijn geen luxeproduct; in moeilijke tijden hebben mensen bloemen en planten nodig. Ze zijn populairder dan ooit in tijden van corona. Bloemen en planten zijn het ideale afstandsgeschenk, bijvoorbeeld voor zij die ons verzorgen. Sierplanten maken vakantie in eigen hof aangenamer. Komende zomer komen er terug meer feestjes en familiebezoeken, allemaal gelegenheden om bloemen en planten te schenken. De afgelopen periode heeft meer dan ooit de bestaansreden van onze bedrijven aangetoond. Die sierteelt zal er de komende periode zeker haar voordeel mee doen.

bron: AVBS


Leandra de Boef | 27-07-20 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

ThursdOnlineTradeFair


Overig nieuws2020 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS