donderdag 11 augustus 2022
FN TOP add 2208 NIMA Sierteelt Marketing Event

Onderwijs en bedrijfsleven tackelen digitale gevaren in de tuinbouw

Onderwijs en bedrijfsleven tackelen digitale gevaren in de tuinbouw

Een jaar geleden ontstond er in World Horti Center een bijzondere samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid die zich als kerngroep inzet voor digitale veiligheid in tuinbouw. Na diverse succesvolle bijeenkomsten om de sector bewust te maken van digitale gevaren, maakt de kerngroep de volgende stap en stimuleert het studenten - de ondernemers en medewerkers van de toekomst - om tijdens hun stage aan de slag te gaan met digitale veiligheid.

InnovationQuarter, Lentiz|MBO Westland, Beekenkamp Group, Hoogendoorn Growth Management en LetsGrow.com en VTM brainstormden over de digitale gevaren veiligheid in de tuinbouw. Een thema dat nog niet hoog op de agenda van tuinbouwbedrijven staat. De kerngroep sloeg de handen ineen om hier verandering in te brengen en brachten met elkaar de risico’s, consequenties en veiligheidsmiddelen voor de tuinbouwsector in kaart.

Nadat tuinbouwondernemers bijgepraat werden over de vijf grootste risico’s tijdens de bijeenkomst Tech Talks, Digitale Veiligheid, werd een pilot gestart tussen studenten van Lentiz|MBO Westland en MKB Cyber Advies Nederland BV. Hierbij volgden de studenten Horti Technics & Management online colleges gegeven door cybersecurity specialisten. Tijdens hun stage voerden zij een opdracht uit om te onderzoeken wat de digitale risico’s zijn binnen hun stagebedrijf.

Onderzoekend leren in samenwerking met bedrijfsleven

De studenten inventariseerden onder begeleiding van MKB Cyber advies welke apparatuur verbonden is met internet binnen hun stagebedrijf en maakten een inschatting van het risico dat deze apparatuur gehackt zou kunnen worden. Vervolgens moesten de studenten een advies uitbrengen om deze gevaren te minimaliseren.

Lentiz |MBO Westland volgt het onderwijsconcept onderzoekend leren om de toekomstig werknemer of tuinbouwondernemer bewust te maken van de invloed van technologie op zijn of haar handelen en denken. Bij onderzoekend leren is de samenwerking met het bedrijfsleven van groot belang, zodat zoveel mogelijk aangesloten wordt op de laatste ontwikkelingen in het werkveld. Het is daarom van toegevoegde waarde dat Lentiz|MBO Westland onderdeel van World Horti Center is waar onderwijs, overheid, onderzoek en bedrijfsleven bij elkaar komen.

Er zijn plannen gemaakt om op basis van deze pilot tot een vervolgproject te komen voor de hele tuinbouwsector. Dit project wordt naast de bovengenoemde partijen mede ondersteund door de provincie Zuid-Holland en Greenport West-Holland. 


17-07-20 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

2207PlantariumGroenDirekt


Overig nieuws2022 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS