zondag 27 september 2020
Let Hope Bloom FN TOP add

Internationale brancheorganisaties roepen op tot wederzijds begrip omtrent royaltybetalingen in coronajaar

Internationale brancheorganisaties roepen op tot wederzijds begrip omtrent royaltybetalingen in coronajaar

De internationale brancheorganisaties, AIPH (International Association of Horticultural Producers), CIOPORA (International Community of Breeders of Asexually Reproduceed Horticultural Plants) en Union Fleurs roepen kwekers en veredelaars op om vooral eerlijkheid en redelijkheid te laten zien omtrent het betalen van royalities in 2020.

De brancheorganisaties vragen om erkenning van elkaars extreme financiële uitdagingen door de COVID-19 pandemie. Maar ook om daarnaast te erkennen dat royaltybetalingen noodzakelijk zijn voor de continuiteit van de veredeling van siergewassen. En voor het stimuleren van de innovatie in veredeling die nodig is als we hersteld zijn van de crisis. De organisaties erkennen de uitzonderlijke omstandigheden van dit jaar waar alle partijen mee te maken hebben, maar dringen vooral aan op wederzijdse erkenning en begrip om samen tot de wederopbouw van een sterke sierteeltketen voor de toekomst te komen.

“Sommige kwekers hebben te maken gehad met enorme omzetverliezen toen de hele keten stil kwam te liggen door de wereldwijde maatregelen door de COVID-19 pandemie. Veel kwekers moesten bloemen vernietigen, waarvoor wel een royaltybetaling verschuldigd was. Bedrijven in de hele keten hebben geleden en werken hard om te herstellen,” aldus de brancheorganisaties. “Daarentegen zijn er ook kwekers die een goed jaar achter de rug en in sommige landen is de verkoop van siergewassen sterk gebleven.” Verschillende veredelaars, met name die van snijbloemenrassen, hebben in de piektijd van de crisis te maken gehad met een volledige stopzetting van royaltybetalingen door telers, en nog steeds staan er behoorlijk wat bedragen aan royalty's open.

"Het is zorgwekkend dat veredelaars vaak als laatste worden betaald binnen een gewasproductiecyclus, want net als elke leverancier lijden zij eronder als contracten niet worden nageleefd. Veredelaars willen graag goede relaties houden met hun klanten, of het nu gaat om grote of kleine kwekers, maar ze zijn wel afhankelijk van de betaling van hun royalty's voor de voortzetting van hun bedrijf," aldus Secretaris-generaal van CIOPORA, Edgar Krieger. "Sommige kwekers hebben de kosten van extreme verliezen dit jaar moeten dragen en velen worden geconfronteerd met aanzienlijke financiële uitdagingen. Het is duidelijk dat telers zullen vertrouwen op een sympathieke en begripvolle aanpak van hun leveranciers om hen door dit moeilijke jaar te houden" reageert secretaris-generaal van AIPH, Tim Briercliffe. De organsiaties roepen vooral op om samen op te trekken om uit deze crisis te komen en met elkaar tot goede afspraken te komen. "Alle spelers in de wereldwijde sierteelt keten hebben te maken met de uitdagingen die de COVID 19 pandemie heeft gecreëerd. Door samen te werken om tot wederzijds aanvaardbare zakelijke regelingen te komen, zal de sector klaar zijn om door te gaan richting betere tijden", aldus Secretaris-generaal van Union Fleurs, Sylvie Mamias.

 

 


15-07-20 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan TwitterOverig nieuws2020 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS