zondag 20 september 2020
Let Hope Bloom FN TOP add

Tuinders West-Brabant gaan voor 100.000 ton CO2-reductie per jaar

Tuinders West-Brabant gaan voor 100.000 ton CO2-reductie per jaar

De West-Brabantse tuinders van Energie Cluster Steenbergen en Nieuw Prinsenland hebben de handen ineen geslagen met Enpuls Warmte Infra en SUEZ ReEnergy. Met elkaar willen zij een CO2-reductie realiseren van 100.000 ton per jaar. Ze hebben een intentieverklaring getekend om de restwarmte en CO2 die vrijkomt bij de verbranding van niet recyclebare afvalstromen in te zetten in de kassen.

De 100.000 ton besparing die dit project, genaamd Osiris, op moet gaan leveren is te vergelijken met de jaarlijkse CO2-uitstoot van ruim 31.000 huishoudens. Een belangrijke mijlpaal voor de tuinders op hun weg naar een klimaatneutrale glastuinbouw. Om hun doel te bereiken, hebben de partners nu nog een passende SDE++ regeling van de overheid nodig. Deze moet investeerders helpen het verschil tussen prijzen voor fossiele brandstoffen en duurzame alternatieven op te heffen. Voor het dekken van dit verschil is de huidige SDE++ regeling namelijk niet passend, omdat hierin nog geen categorie is opgenomen voor de afvang van CO2 en levering van deze CO2 aan de glastuinbouw.

“De projectpartners rekenen op de overheid om de subsidieregeling SDE++ 2021 wel passend te krijgen voor dit project. Hierbij is enige haast geboden, omdat de installatie van SUEZ ReEnergy in 2023 in groot onderhoud gaat”, zegt Marc Das, directeur van SUEZ ReEnergy. “Een investeringsbeslissing moet hierdoor uiterlijk eind 2021 worden genomen De reden hiervoor is dat de levertijd voor installatie-onderdelen - zoals warmtewisselaars en reactoren - een lange aanlooptijd hebben. Ondertussen starten we wel de vergunningsprocedures op.”

ln de moderne afvalenergiecentrale ReEnergy zet SUEZ jaarlijks 360.000 ton niet-recyclebaar afval om in energie en grondstoffen. Maar dit kan nog beter. De reststromen zoals restwarmte en CO2, kunnen goed worden benut in de glastuinbouw in de regio. Bij de teelt van groente, fruit en sierplanten in het glastuinbouwgebied Energie Cluster Steenbergen en Nieuw Prinsenland wordt nu nog aardgas gebruikt. De warmte en CO2 die hiermee worden geproduceerd, kunnen ook door SUEZ ReEnergy worden geleverd, zodat deze reststromen op een goede manier kunnen worden hergebruikt.


09-07-20 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan TwitterOverig nieuws2020 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS