zondag 13 juni 2021
2105 Palletcentrale 2106EvanthiaOnTour

Kilometerheffing voor vrachtwagens voorlopig uitgesteld

Kilometerheffing voor vrachtwagens voorlopig uitgesteld

De eerder aangekondigde kilometerheffing voor vrachtwagens is uitgesteld en zal niet eerder ingevoerd worden dan in 2024. Misschien zelfs nog later. Dit meldt minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen in een brief aan de Tweede Kamer.

De gemiddelde vrachtwagenheffing komt naar verluidt te liggen op gemiddeld 15 cent per kilometer en is afhankelijk van de Euro-emissieklasse en het gewicht van het voertuig. De vrachtwagenheffing zal gaan gelden op het gehele autosnelwegennet.  De maatregel zou volgens het kabinet leiden tot een vermindering van de uitstoot van CO2 en tot slimmen en duurzame vervoersystemen.

De invoering van de vrachtwagenheffing is inmiddels goedgekeurd door de ministerraad. Momenteel wordt gewerkt aan de concrete uitwerking ervan, waarna het wetsvoorstel op korte termijn naar de Raad van State wordt gestuurd voor advies. Daarna moet het worden voorgelegd aan de Tweede en Eerste Kamer. Ook is de minister in gesprek met evofenedex, TLN en Stichting VERN over een bestuursovereenkomst, waarin ieders betrokkenheid bij de totstandkoming van de zogeheten terugsluis naar verduurzaming en innovatie vormkrijgt en de contouren van het indicatieve adaptieve maatregelenpakket van de terugsluis beschreven worden. De terugsluis staat voor het terugvloeien van de opbrengst van de kilometerheffing naar de betaler. De opbrengst van de vrachtwagenheffing mag ook in de toekomst dus uitsluitend naar verduurzaming en innovatie van het wegtransport gaan. Het is de bedoeling dat partijen de overeenkomst voor het zomerreces ondertekenen.

Er is inmiddels gestart met de voorbereiding van de uitvoering en het uitwerken van de taakverdeling van de betrokken publieke uitvoeringsorganisaties RDW, CJIB, RWS en ILT. Dit heeft geleid tot het inzicht dat voor een efficiënte uitvoering van de kilometerheffing de eindverantwoordelijkheid zo veel mogelijk bij één uitvoeringsorganisatie moet worden belegd. Een wijziging in aanpak ten opzichte van eerdere plannen, die extra tijd zal kosten in de daadwerkelijke uitvoering.

 

 


Leandra de Boef | 03-07-20 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

2106 StudioFlowerTrials


Overig nieuws2021 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS