dinsdag 3 augustus 2021
2105 Palletcentrale FN TOP add

Veel draagvlak in tuinbouw voor verminderen gebruik plastics

Veel draagvlak in tuinbouw voor verminderen gebruik plastics

Onder betrokken partijen in de tuinbouw is veel draagvlak voor het gezamenlijk verminderen van het gebruik van plastics. Dit blijkt uit een eerste inventarisatie van Else Boutkan van het Programma Plastics van Greenport West-Holland.

Het programma startte afgelopen jaar met als doel het eenmalig gebruik van fossiele plastics te elimineren. Else Boutkan is kwartiermaker. Ze interviewde veel betrokken partijen, zoals telers, veiling, groothandel, branche-organisaties, onderzoeksinstellingen, producenten en afvalverwerkers. Alle geïnterviewden zijn het er over eens dat een gezamenlijke aanpak nodig is. “Er zijn ook al heel veel initiatieven. Maar, zo geven ook de geïnterviewde partijen aan, er is meer nodig”, vertelt Boutkan.

“Het onderwerp is complex doordat er veel soorten plastic zijn, en veel soorten producten: van loopfolie en touw in de kassen, tot folies, potten, trays, fusten en verpakkingen voor groente en fruit. Iedere plastic en ieder product vraagt een andere oplossing” legt Boutkan uit. Volgens Boutkan is er een breed gedragen gevoel van urgentie. "De tijd van naar elkaar kijken – en soms naar elkaar wijzen – is voorbij" aldus de geïnterviewden. 

Dit jaar wordt het Programma Plastics verder uitgebouwd tot volwaardig programma met de betrokken gecommitteerde partijen. Zo was er onlangs een webinar met ambassadeurs en wordt er de komende maanden gewerkt aan een online programma dat bestaat uit maandelijkse ronde tafels met ambassadeurs, en een informerend webinar voor ambassadeurs die willen aanhaken.

Boutkan: “Samen brengen we knelpunten in kaart, en zo mogelijk lossen we ze op. Daar is in veel gevallen kennis en beleid nodig. De vraagstukken zullen we dus uitzetten bij relevante kennispartijen. Daarnaast nemen we deel aan een aantal grote onderzoeksprogramma’s die gaan starten, of in ontwikkeling zijn, namelijk PPS Circulaire Glastuinbouw van de WUR en een Europees project. Het derde spoor bestaat uit het creëren van een netwerk met én voor innovaties en concrete projecten.”

bron: Greenport West-Holland


01-07-20 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

2107WERKENBIJGGRS


Overig nieuws2021 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS