woensdag 23 juni 2021
FN TOP add 2105 Palletcentrale

Container Centralen boekt eerste successen in strijd tegen valse CC labels

Container Centralen boekt eerste successen in strijd tegen valse CC labels

Container Centralen heeft de eerste successen geboekt in de strijd tegen valse CC Tag5 labels. In maart 2019 zijn er valse labels op de markt ontdekt, waarna het door Container Centralen ingeschakelde recherchebureau Riscon veel tips ontvangen heeft. Dit heeft geleid tot een aantal juridische procedures. In de regio Boskoop en in Drenthe hebben invallen en beslagleggingen plaatsgevonden en er lopen nog verschillende onderzoeken in andere Europese landen, zo laat Container Centralen weten.

In de meeste zaken gaat het om personen of bedrijven die valse labels in omloop hebben gebracht. Het kopen of verkopen van valse CC labels is intellectuele eigendomsfraude, waarop deze partijen dan ook zijn aangeklaagd. Sommige zaken zijn tot een schikking gekomen om een maximaal effect te bereiken, zonder de veiligheid van betrokken personen in het gedrang te brengen. Wanneer het tot een veroordeling komt van personen met een contract bij Container Centralen, zullen deze contracten worden beëindigd. De eerste successen zijn volgens Container Centralen geboekt door de toename van scanning door gebruikers in de markt. Én door het gezamenlijk met marktpartijen optreden tegen valse labels. Enkele informanten die met hun informatie concreet hebben bijgedragen aan de onderzoeken, ontvangen hiervoor van Container Centralen tipgeld.

"Het moedwillig aanbrengen van een vals label of aanbieden van containers met een vals label als CC Container is een misdrijf. Daarom benadrukken wij het belang om als gebruiker hier niet in mee te gaan. Alleen bij Container Centralen zelf kunt u contracten aangaan waarvoor u labels krijgt uitgereikt. Ook contractoverdrachten van CC Containers kunnen enkel via Container Centralen geregeld worden."

Waarom zijn valse labels een probleem?

"CC Containers worden binnen de CC pool gezamenlijk gebruikt door alle deelnemers. De kosten voor het gehele systeem worden via de poolfee verdeeld. De CC TAG5 toont aan dat voor een bepaalde container poolfee betaald is en dat de kar daarmee een legitiem onderdeel van de pool is. Vervalsingen van de CC TAG5 verstoren de kostenverdeling en zijn zo een probleem voor ons allemaal."

Tips rondom valse CC labels kunnen worden gemeld aan Riscon Arnhem B.V.: Tel 0318 6666 44. 


26-06-20 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

Tussen FN


Overig nieuws2021 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS