dinsdag 19 januari 2021
2012ThursdOTF FN TOP add

Substraatsector toont ambitie op gebied van duurzaamheid en transparantie

Substraatsector toont ambitie op gebied van duurzaamheid en transparantie

De Vereniging Potgrond- en Substraatfabrikanten Nederland (VPN) heeft een ambitieuze agenda voor de toekomst gepresenteerd. Met de beleidsagenda “Een sterke, onmisbare basis” laat de substraatsector zien dat het zich inzet voor een continue verbetering met betrekking tot kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid van substraten én dat het zichzelf hiervoor ambitieuze doelen stelt. De VPN vertegenwoordigt ongeveer 20 innovatieve bedrijven die wereldspeler zijn als het gaat om innovatie en productontwikkeling. Zij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor ongeveer 98 procent van de in Nederland geproduceerde substraten. 

Tijdens de ledenvergadering van de VPN op 18 juni overhandigde VPN-voorzitter Ted Vollebregt is een eerste exemplaar van “Een sterke, onmisbare basis” aan VVD Tweede Kamerlid Arne Weverling.

Om de ambities op het gebied van duurzaamheid en transparantie verder vorm en inhoud te geven wordt door de VPN bijgedragen aan de ontwikkeling van een Europese LCA (Life Cycle Analyses) voor substraten. Hierin wordt voor de gehele levenscyclus van een substraat gekeken naar de duurzaamheidseffecten. Het geeft de bedrijven in de sector betrouwbare informatie zodat onderbouwde keuzes in de samenstelling van substraten kunnen worden gemaakt. 

Doelstellingen

Voor organische substraten stelt de substraatbranche doelen voor het verder toepassen van hernieuwbare grondstoffen. De doelstelling voor de professionele markt is dat substraten in 2025 voor minimaal 35% bestaan uit hernieuwbare grondstoffen en voor de consumentenmarkt uit maar liefst 60% hernieuwbare grondstoffen. Ook wordt de lat hoog gelegd als het gaat om verantwoorde veenwinning. In 2025 wil de Nederlandse substraatsector alleen nog maar veen gebruiken van RPP (Responsibly Produced Peat) gecertificeerde veenderijen. (www.responsiblyproducedpeat.org). Hierbij worden strenge eisen gesteld aan de selectie en het gebruik van de productielocaties. Cruciaal in RPP is de nazorg en het herstel tot natuur na gebruik van de productielocaties. Voor minerale wol heeft de sector ambities geformuleerd voor terugname en hergebruik. Voor Nederland is de ambitie minimaal 90% hergebruik en mondiaal 35% in 2025. Ook is afgesproken geen basalt te winnen in groeves in beschermde natuurgebieden.

Arne Weverling gaf tijdens de presentatie van de ambities aan dat de potgrond- en substraatsector zichzelf meer moet laten zien: “Mensen realiseren zich niet dat zonder potgrond en substraat geen teelt van groenten, bloemen en planten mogelijk is. Deze natuurlijke producten zijn een onmisbare basis voor een gezonde en duurzame teelt”.


Leandra de Boef | 23-06-20 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

2012 Vacatures op Floranews


Overig nieuws2021 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS