woensdag 8 juli 2020
Meesterlijk geschikt FN TOP add

Nieuwe NOW-regeling wordt 25 juni gepubliceerd

Nieuwe NOW-regeling wordt 25 juni gepubliceerd

Donderdag 25 juni publiceert het kabinet de nieuwe NOW-regeling. De NOW 2.0. komt voort uit het tweede noodpakket maatregelen van het kabinet om inkomens en banen te beschermen. De nieuwe NOW-regeling geldt voor de periode juni tot en met september en kan naar verwachting vanaf 6 juli aangevraagd worden bij het UWV. Bedrijven met minstens twintig procent omzetverlies kunnen met de NOW een tegemoetkoming van maximaal negentig procent van hun loonkosten krijgen, naar rato van hun omzetverlies. 

Wijzigingen 

De NOW uit het tweede noodpakket is een voortzetting van het eerste noodpakket, maar kent wel enkele wijzigingen ten opzichte van de eerste regeling. Zo is het subsidietijdvak bijvoorbeeld verlengd van drie naar vier maanden en is de maand waarop de loonsom wordt vastgesteld nu de maand maart in plaats van januari. Een andere wijziging is dat in deze tweede periode de forfaitaire opslag wordt verhoogd van dertig tot veertig procent. Hiermee krijgen bedrijven meer financiële ruimte om de salarissen door te betalen en voor andere kosten die gemaakt moeten worden om het bedrijf en dus ook de werkgelegenheid in stand te houden. 

Nieuwe voorwaarden

Ook kent de NOW 2.0 nieuwe voorwaarden. Zo mag een bedrijf dat gebruik maakt van de verlenging van de NOW over dit jaar geen winstuitkering aan aandeelhouders doen, geen bonussen aan het bestuur en de directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen. Dit geldt voor bedrijven die op grond van de NOW-subsidie 125.000 euro of meer ontvangen, of een voorschot van100.000 euro of meer ontvangen. Voor concerns die hun omzetdaling opwerkmaatschappijniveau willen berekenen, geldt een dergelijke voorwaarde al voor de NOW in het eerste pakket. Bonussen aan gewone medewerkers, die horen bij de normale beloningssystematiek zijn wel toegestaan. 

Bij-/omscholing stimuleren

Werkgevers die deelnemen aan de NOW 2.0 krijgen ook een inspanningsverplichting om werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen, zodat werknemers zich kunnen aanpassen aan de nieuwe economische situatie. Werkgevers leggen hier bij aanvraag van de NOW 2.0 een verklaring over af. Om werkgevers en werknemers daarbij te helpen, trekt het kabinet 50 miljoen euro uit voor het crisisprogramma NL leert door. 

Aanpassen aan huidige realiteit

Daarnaast vindt het kabinet het belangrijk dat bedrijven die NOW ontvangen zich aan kunnen passen aan de huidige economische realiteit. Bedrijven die, ondanks deelname aan de NOW, meer dan twintig medewerkers willen ontslaan, moeten een akkoord hebben met de vakbond of een andere personeelsvertegenwoordiging. Als ze er onderling niet uitkomen, moet er een aanvraag voor mediation zijn gedaan bij de Stichting van de Arbeid. Ontbreekt een akkoord of een mediation-verzoek en wordt toch een melding gedaan op grond van de Wet Melding Collectief Ontslag na 29 mei 2020 en voor 1 oktober 2020 en voor twintig of meer mensen bedrijfseconomisch ontslag aangevraagd dan volgt een korting van de NOW van vijf procent op het totale subsidiebedrag.

bron: Ministerie van Sociale Zaken en werkgelegenheid 


23-06-20 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

TE HUUR TE KOOP


Overig nieuws2020 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS