donderdag 3 december 2020
FN TOP add FN TOP logo

7000 vierkante meter biologische Zonnebloemen uit pilot Bee-O

7000 vierkante meter biologische Zonnebloemen uit pilot Bee-O

Begin april is Bee-O ondanks de coronacrisis gestart met een pilot voor de teelt van zonnebloemen op biologische teeltwijze. De eerste zaaidatum was 17 april, en naar verwachting kunnen de eerste SKAL gecertificeerde zonnebloemen rond 15 juli geoogst worden. De zonnebloemen worden geteeld op het land van Tonie Gijzenberg van Gijzenberg Bio in Nieuw-Vennep. De biologische akkerbouwer stelt zijn land ter beschikking om hier samen met Harm de Ruiter van H. De Ruiter Bloemen op 7.000 vierkante meter Helianthus Sunrich Orange te gaan telen.

In deze pilot wordt het beste qua kennis en kunde over het opzetten en vermarkten van biologische producten samengebracht met een biologische akkerbouwer en een kweker. “Door deze pilot aanpak, waarbij we alle krachten en kennis bundelen, kunnen we de keten hopelijk in de toekomst in grote hoeveelheden biologische bloemen gaan voorzien”, aldus Herold Dongelmans, Sourcing Manager van Bee-O.

Tonie Gijzenberg: “Biologische zonnebloementeelt past heel goed in mijn teeltwisselingsschema. Het wisselen van verschillende teelten op een perceel is goed voor de grond en zorgt voor een zo laag mogelijke ziektedruk.” Harm de Ruiter: “omdat het zaad niet behandeld is met chemische middelen tegen vraat van insecten is de opkomst onzeker. Zo ook qua ziekte en plagenbestrijding. Hiervoor mogen alleen biologische middelen worden toegepast. Deze producten worden succesvol toegepast in andere teelten, maar de werking moet ook goed zijn in deze teelt van zonnebloemen. Het telen op een biologische wijze heeft vele voordelen. En met dit bio-project kunnen consumenten echt een mooi stukje natuur in huis nemen. Biologisch ook! Een extra beleving”.

Volgens Dongelmans valt er in de sierteelt nog veel te leren voordat grootschalig biologisch telen kan worden toegepast. “De pilot helpt enorm bij het versnellen van dit proces. Als het biologisch kan, dan moeten we dat zoveel mogelijk stimuleren. Daar is Bee-O ook voor opgericht, om biologische teelt een echte kans te gaan geven. Niet alleen door het consolideren van wat er al is, en dit zo beschikbaar maken voor iedereen, maar ook nieuwe grootschalige teelten opzetten, waar vanuit de grotere retail-spelers een grote behoefte aan is. Deze zonnebloemen-pilot is daarin een eerste stap.”

 


19-06-20 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

2011 TheRecruitingSpecialist


Overig nieuws2020 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS