donderdag 13 augustus 2020
FN TOP add Let Hope Bloom

Meer dan 600 sierteelt- en voedingstuinbouwbedrijven doen beroep op noodfonds

Meer dan 600 sierteelt- en voedingstuinbouwbedrijven doen beroep op noodfonds

Inmiddels zijn er meer dan 600 aanvragen binnen gekomen van sierteeltbedrijven en voedingstuinbouwbedrijven voor steun vanuit het noodfonds voor de land- en tuinbouw. Dit meldt landbouwminister Carola Schouten aan de Tweede Kamer.

Voor de sierteeltsector en specifieke onderdelen van de voedingstuinbouw heeft het kabinet een omzetschaderegeling getroffen voor in totaal maximaal 600 miljoen euro. Ondernemers kunnen in aanmerking komen voor een compensatie door de overheid van 70% van de omzetschade. Uitgangspunt voor de regeling is dat de eerste 30% van de omzetderving voor rekening van de ondernemers zelf is. De overheid compenseert dan de resterende 70% van de schade voor een aanzienlijk deel.

Ook zouden 78 bedrijven uit de sierteeltsector een beroep hebben gedaan op de borgstellingsregeling van banken, zo blijkt uit gegevens van deze banken. Zij hebben in totaal voor 42 miljoen euro aan kredieten verstrekt. De minister schat in dat daar nog een extra bedrag van ongeveer 65 miljoen euro bij zal komen.

 


10-06-20 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

ConceptFactory


Overig nieuws2020 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS