zaterdag 11 juli 2020
FN TOP add Let Hope Bloom

Onderzoek naar beter advies en begeleiding bij duurzame agrarische overnames

Onderzoek naar beter advies en begeleiding bij duurzame agrarische overnames

Tuinders en boeren van beter advies en begeleiding voorzien bij de overname of overdracht van een agrarisch bedrijf. Dat is het doel van een gezamenlijk onderzoek van zeven Nederlandse Hogescholen. Beginnende boeren staan vaak voor grote uitdagingen, zowel financieel als emotioneel, en daarbij is goede advisering en begeleiding onmisbaar. 

De hogescholen willen met het onderzoek een vernieuwde infrastructuur van advisering bij agrarische bedrijfsovernames ontwerpen, waarmee in 2023 80% van alle overnames wordt begeleid. Dat geldt voor overnames binnen de familie en voor zij-instromers. Naast andere verdienmodellen en de noodzaak om in te spelen op nieuwe eisen die een kritische maatschappij aan de landbouw stelt, krijgen ook de sociaal-emotionele aspecten die samenhangen met de overname van een (familie)bedrijf, competenties, vaardigheden en het financiële traject van overname aandacht in het onderzoek.

Living Lab - kenniscentrum
Als onderdeel van het onderzoek richt Hogeschool Inholland een Living Lab duurzame bedrijfsovernames op specifiek voor onderzoek in West-Nederland. “Een duurzame bedrijfsovername draait om continuïteit, maar ook in toenemende mate om het meenemen van maatschappelijke vraagstukken als klimaat, biodiversiteit, en dierenwelzijn, waarbij het toevoegen van waarde niet alleen om winstmaximalisatie draait" aldus Gerry Kouwenhoven, projectmanager van het kenniscentrum. "Onze studenten en docent-onderzoekers werken voor dit onderzoek graag samen met het bedrijfsleven en overheid."
 
Van overdragers tot overnemers, van ervaringsdeskundigen tot twijfelaars, van kinderen die het familiebedrijf overnemen tot zij-instromers en van tuinbouwers tot veehouders. Iedereen in de agrarische sector in West-Nederland die bezig is of is geweest met een overname wordt uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek. Zij kunnen zich aanmelden via Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via Inholland.

 

Hogescholen en partners
De deelnemende hogescholen zijn naast Inholland de Hogeschool Utrecht, NHL Stenden, Van Hall Larenstein, Windesheim, Aeres Hogeschool, en HAS Hogeschool. De onderzoeken worden mogelijk gemaakt door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Regieorgaan SIA. Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking onder andere het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK), MBO-onderwijsinstellingen, universiteiten, adviesbureau’s en tientallen agrarische bedrijven.

 


Leandra de Boef | 28-05-20 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

TE HUUR TE KOOP


Overig nieuws2020 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS