zaterdag 11 juli 2020
Let Hope Bloom FN TOP add

Europese Commissie publiceert Farm to Fork en Biodiversiteit strategieŽn

Europese Commissie publiceert Farm to Fork en Biodiversiteit strategieŽn

De Europese Commissie heeft op 20 mei 2020 de Farm to Fork Strategy en Biodiversiteitsstrategie gepubliceerd als deeluitwerkingen onderdeel van de Green Deal. "De sector zaden en jonge planten kan belangrijke bijdragen leveren aan de ambities verwoord in deze strategieën, maar heeft nog wel wat zorgen over belangrijke details", aldus Plantum. Die zorgen kunnen volgens Plantum mogelijk weggenomen worden in de toegezegde wettelijke kaders. De beide strategieën worden in de komende jaren uitgewerkt in concreet beleid. 

Een belangrijke doelstelling van de strategieën is verdere verduurzaming van de land- en tuinbouwproductie. Dit is ook al jaren een focus van de sector: gezond uitgangsmateriaal is de basis van een gezonde teelt. Daarnaast wordt door de sector enorm in het ontwikkelen van robuuste plantenrassen geïnvesteerd die weerstand bieden aan belangrijke ziekten en plagen en minder gevoelig zijn voor de gevolgen van klimaatverandering. Ook zijn nieuwe rassen nodig voor de innovatieve duurzame productiesystemen die doelen, zoals het terugdringen van het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen, dichterbij moeten brengen. Veredeling en zaadtechnologie zijn ook van groot belang voor de plannen voor uitbreiding van de biologische teelten. De beschikbaarheid van biologisch uitgangsmateriaal is een uitdaging voor sommige gewassen.

Plantum zegt blij te zijn dat de commissie uitziet naar de uitkomsten van een nu lopende studie over ‘new genomic techniques’ in de plantenveredeling, die het behalen van deze doelen kunnen ondersteunen. Om de zaden en jonge planten van hoge kwaliteit te blijven leveren is de beschikbaarheid van technologieën voor veredeling en vermeerdering danook van groot belang. Echter, het doel om het gebruik van schadelijke gewasbeschermingsmiddelen te halveren levert mogelijk ook een uitdaging op voor de sector, die gezond plantmateriaal wil kunnen blijven garanderen. Het sneller beschikbaar komen van alternatieven wordt echter toegejuicht.

Stek


25-05-20 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

TE HUUR TE KOOP


Overig nieuws



2020 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS