woensdag 2 december 2020
FN TOP add FN TOP logo

Chemie, verpakkingen en energie belangrijkste aandachtsgebieden voor verduurzaming in tuinbouw

Chemie, verpakkingen en energie belangrijkste aandachtsgebieden voor verduurzaming in tuinbouw

Ondernemers in de tuinbouw zien in de sector drie belangrijke aandachtsgebieden voor verduurzaming: chemie, verpakkingen en energie. Dit blijkt uit onderzoek van de Rabobank onder ondernemers in de sierteelt en groente- en fruitketen. Meer dan 60% van de respondenten noemt deze thema’s. Ook sociale duurzaamheidsaspecten verdienen volgens de respondenten aandacht. Denk hierbij aan een goede behandeling van medewerkers en het beperken van overlast voor de omgeving van het bedrijf. Nederland importeert veel fruit, bloemen en uitgangsmateriaal (zaden, stekken en jonge planten) uit landen waar grote uitdagingen zijn op het gebied van mensenrechten. Daarnaast dwingt het groeiend tekort van arbeid in Nederland tot meer aandacht voor werknemers.

Sectoranalist Cindy van Rijswick en sectorspecialist Arne Back van de bank legden aan de tuinders voor welke aspecten met betrekking tot mens en milieu zij als belangrijkste uitdagingen zien in de komende jaren. Vijf aspecten worden door meer dan de helft van alle respondenten genoemd: chemie, verpakkingen, energie, water en verlies/verspilling. Opvallend verschil is dat ondernemers in groente en fruit veel vaker de thematiek watergebruik noemen (bijna 70%) waar dat aspect in de sierteelt bijna niet genoemd wordt. In iets mindere mate geldt dit verschil ook voor verlies/ verspilling. In de sierteelt wordt meer nadruk gelegd op gebruik van chemicaliën en bodemgezondheid, blijtk uit het onderzoek

"Telers kunnen door hun teeltwijze, en door afstemming in de keten veel doen om gebruik van chemie, energie, water, verspilling en verpakkingsmateriaal te verminderen", stellen Van Rijswick en Back. “Oplossingen en innovaties uit de biologie en technologie helpen daarbij. Er zijn nu al opties voorhanden in verbeterd uitgangsmateriaal, biologische gewasbescherming en bemesting en hernieuwbare energiebronnen zoals geothermie en restwarmte.”

Voor wie zelf aan de slag wil met de duurzaamheidsthema’s chemie, plastic, energie, water en verspilling, heeft de bank per thema de belangrijkste redenen, uitdagingen en mogelijkheden in kaart gebracht en een handig stappenplan bedacht om aan de slag te gaan.

Rabobank is zelf betrokken bij diverse projecten waarbij CO2-voetafdruk-tools ontwikkeld worden. Zo’n tool gaf Kwekerij Reijm uit Nieuwerkerk bijvoorbeeld inzichten om hun uitgangsmateriaal voor de teelt van kamerplanten niet meer per vliegtuig, maar per schip uit Zuid-Amerika naar Nederland te vervoeren. Het overtuigen van leveranciers om het uitgangsmateriaal anders te verpakken en te behandelen was geen eenvoudige opgave, maar lukte door langdurige relaties met de ketenpartners. Met als resultaat een forse verlaging van hun CO2-uitstoot en als bijkomend voordeel een verkorting van de teeltduur in Nederland.

De bank heeft duurzaamheid onderdeel gemaakt van het kredietbeleid, omdat het belangrijk is voor het bestaansrecht van bedrijven op de lange termijn. Om bedrijven hierop te toetsen, maakt de bank gebruik van de duurzaamheidsmatrix. Voor iedere land- en tuinbouwsector is een sectorspecifiek model ontwikkeld. De matrix stimuleert klanten om duurzame keuzes te maken. Klanten in de ‘slechtst scorende categorieën’ kunnen geen aanvullend krediet meer krijgen voor spronginvesteringen, tenzij de investering leidt tot een betere duurzaamheidscategorie. De eisen in de duurzaamheidsmatrix veranderen mee met het voortschrijdend inzicht in de sector en de maatschappij. 

 


18-05-20 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

2011 TheRecruitingSpecialist


Overig nieuws2020 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS