zaterdag 11 juli 2020
FN TOP add Let Hope Bloom

Brussel akkoord met Nederlands noodfonds voor sierteelt

Brussel akkoord met Nederlands noodfonds voor sierteelt

De Europese Commissie gaat akkoord met de 650 miljoen euro die de Nederlandse overheid uittrekt om de sierteelt, bepaalde delen van de voedingstuinbouw en de fritesaardappelsector extra te ondersteunen. Het noodfonds dient ter compensatie van het enorme omzetverlies in de sierteelt en delen van de voedingstuinbouw door het instorten van de vraag. Grote groepen boeren en tuinders kunnen hierdoor geen kant op met hun producten. Ook is het niet mogelijk om verse producten maanden op te slaan.

Van de in totaal 650 miljoen euro in het noodfonds wordt 600 miljoen euro toegewezen aan boeren en handelaren in de sierteeltsector en bepaalde delen van de voedingstuinbouw die hun omzet zagen verdampen door de crisis. Van de geleden omzetschade wordt 70 procent door de overheid opgevangen, de overige 30 procent is voor de ondernemers.

De resterende 50 miljoen euro wordt ter compensatie van de aardappeltelers gebruikt. Door de sluiting van eet- en drinkgelegenheden kunnen telers van fritesaardappelen een groot deel van hun productie niet kwijt. Zij worden gecompenseerd voor de aardappelen die ze nog in de opslag hebben, en die niet meer tot frites kunnen worden verwerkt. Ze krijgen 40 procent van de gemiddelde marktwaarde tussen september 2019 en februari 2020. De agrarische sector komt ook in aanmerking voor de andere, algemene noodmaatregelen van het kabinet.

Wie komen in aanmerking?
Bedrijven uit de sierteeltsector of uit bepaalde onderdelen van de voedingstuinbouw, die tussen 12 maart en 11 juni 2020 meer dan 30% verlies van omzet of brutowinst hebben door de coronamaatregelen kunnen aanspraak maken op steun vanuit het noodfonds. De tegemoetkoming kan aangevraagd worden door ondernemers die werken in de teelt van bloembollen, boomkwekerijgewassen in de volle grond, overige sierplanten in de volle grond, perkplanten in de volle grond en onder glas, potplanten onder glas, snijbloemen en snijheesters in de volle grond en onder glas. Ook geldt de regeling voor groothandelaren in de producten van de teelten die hierboven staan, voor wegtransporteurs die transporteren van telers naar veilingen, vermeerderaars, veilingen van sierteeltproducten en voor telers en groothandelaren in de voedingstuinbouw voor de leveringen aan restaurants en event-catering en kantines, hotels en hotelrestaurants. Voor telers van fritesaardappelen geldt de voorwaarde voor de tegemoetkoming dat de teler aardappelen in voorraad heeft die dit seizoen niet meer verwerkt kunnen worden tot frites.

Steun aanvragen
Bedrijven die aanmerking komen voor de extra steun kunnen deze aanvragen via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Hier zijn tevens alle voorwaarden te vinden, waaraan voeldaan meot worden om in aanmerking te komen.

 


08-05-20 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

TE HUUR TE KOOP


Overig nieuws2020 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS