maandag 28 september 2020
FN TOP logo FN TOP add

Tuinbouwbreed platform voor bemiddeling seizoensarbeid

Tuinbouwbreed platform voor bemiddeling seizoensarbeid

Kasgroeit bouwt momenteel een tijdelijk platform om vraag en aanbod van seizoensarbeid bij elkaar te brengen. Het platform richt zich op het koppelen van werkgevers met meer mensen dan werk aan werkgevers met meer werk dan mensen. Op het platform kunnen individuele werknemers en gecertificeerde uitzenders ook zien op welke bedrijven behoefte is aan mensen. De verwachting is dat het platform begin deze week online komt. 

De organisatie bouwt het platform in overleg met de sociale partners en belangenorganisaties in de glastuinbouw, maar kijkt verder dan alleen deze sector. In de fruitteelt en in de groenten en fruit groothandelssector is eveneens een grote behoefte aan extra mensen door het wegvallen van een deel van de medewerkers. Ook andere agrarische productie sectoren kampen met hetzelfde probleem. Een aantal van deze sectoren hebben aangegeven interesse te hebben om van ons platform gebruik te maken.

Voorbeeldcontracten collegiale uitleen

Vanuit Glastuinbouw Nederland worden gesprekken gevoerd met het UWV, de ABU en de NBBU om te kijken wat er in dit kader over en weer aan samenwerking kan worden ontwikkeld. In samenwerking met de Werkgeverslijn land- en tuinbouw wordt door Glastuinbouw Nederland gewerkt aan de ontwikkeling van contracten op het terrein van collegiale in- en uiteen. Het ministerie van SZW is gevraagd of zij een reactie op het concept van dit contract willen geven.
 

 


23-03-20 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

ThursdOnlineTradeFair


Overig nieuws2020 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS