dinsdag 26 mei 2020
FN TOP add Let Hope Bloom

Keurmeesters Naktuinbouw treffen voorzorgsmaatregelen

Keurmeesters Naktuinbouw treffen voorzorgsmaatregelen

Naktuinbouw laat weten er alles aan te doen om te helpen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Hierbij volgt het de adviezen, richtlijnen en maatregelen van RIVM en de rijksoverheid. Om de keurings-en inspectiewerkzaamheden op bedrijven zoveel mogelijk voort te kunnen zetten nemen de keurmeesters voorzorgsmaatregelen om te voorkomen dat zij het coronavirus verspreiden. Zij houden zich aan de beschermende maatregelen van de bedrijven die ze bezoeken en vragen u vooraf of het bezoeken van de locatie veilig is om te voorkomen dat zij inspecties uitvoeren die risicovol zijn. Ook proberen zij contact met personen op bedrijven tot het minimum te beperken. De keurmeesters nemen geen enkel risico en hebben de opdracht om een bezoek af te breken als blijkt dat er onnodige risico’s zijn. 

Bijeenkomsten met externen en opleidingen bij Naktuinbouw worden uitgesteld. Bezoeken/bijeenkomsten die echt nodig zijn voor de voortgang van het werk gaan, na overleg vooraf, in een aantal gevallen door. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het stempelen van certificaten of het afleveren van materiaal. Het vooraf afstemmen is nodig omdat ook de medewerkers van Naktuinbouw zoveel mogelijk thuiswerken. De bezetting op de locaties is minimaal. Bij een bezoek aan Naktuinbouw worden voorzorgs- en hygiënemaatregelen getroffen. Naktuinbouw vraagt dringend alleen Naktuinbouw te bezoeken als dat dus echt niet anders kan. De voorwaarde bij is een bezoek is wel dat u niet uit een risicogebied komt of daar recent bent geweest of dat u contact heeft gehad met een coronapatiënt of iemand die symptomen heeft vertoond. Ook mag u zelf geen verkoudheidsklachten of koorts.

 


18-03-20 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

Flowers4Oxygen


Overig nieuws2020 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS