zondag 13 juni 2021
2105 Palletcentrale 2106EvanthiaOnTour

Meermalige plantentray meest duurzaam met minste impact op milieu

Meermalige plantentray meest duurzaam met minste impact op milieu

Er valt tegenwoordig nogal wat te kiezen met betrekking tot de plantentrays. Meermalige, eenmalige plastic of de kartonnen plantentrays. Om te weten wat de impact op het milieu van deze verpakkingen is heeft Royal FloraHolland onafhankelijk onderzoek laten doen. Volgens dit onderzoek scoren de kartonnen plantentrays beter dan eenmalige plastic trays en zijn de meermalige plantentrays de meest duurzame oplossing en hebben de minste impact op het milieu.

Al eerder heeft een onafhankelijk bureau gekeken naar de impact van meermalige en eenmalige plastic plantentrays. Dit onderzoek is nu uitgebreid met een viertal kartonnen trays die representatief zijn voor de vele kartonnen trays die gebruikt worden. Hierdoor kunnen meermalige, eenmalige karton en eenmalige plastic trays met elkaar vergeleken worden. Deze levenscyclusanalyse geeft inzicht hoe de verschillende plantentrays scoren op milieuthema's zoals klimaatverandering en watergebruik. Het bevat de hele levenscyclus van productie tot inzameling na gebruik. Het onderzoek is gedaan voor de bestemmingen Arnhem, Berlijn, Parijs en Londen en is getoetst door een onafhankelijk deskundig panel.

Meermalige tray de meest duurzame 

Het onderzoek toont duidelijk aan dat de meermalige tray de meest duurzame oplossing is en de minste impact heeft op het milieu. De kartonnen eenmalige trays scoren beter dan de eenmalige plastic trays. Onderstaand beeld laat zien wat de resultaten zijn per land. De eindscore is het totaal van alle milieuthema's. De belangrijkste milieuthema's klimaatverandering en waterconsumptie zijn apart weergegeven.

De uitkomsten per land zijn verschillend. De inzameling na gebruik per land heeft hier een belangrijke invloed op, zoals de hoeveelheid recycling. Het volledige rapport met alle resultaten wordt later dit voorjaar gepubliceerd door Royal FloraHolland. 

Het onderzoek geeft handvatten en laat kansen zien om alle type plantentrays nog duurzamer te maken. Bij de eenmalige trays helpt vooral meer recycling. De meermalige trays kunnen voor een nog groter deel van gerecycled materiaal gemaakt worden. 

 bron: Royal FloraHolland


05-03-20 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

2106SunflowerEvanthia


Overig nieuws2021 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS