maandag 28 september 2020
FN TOP add FN TOP logo

Glastuinbouw moet betalen voor overschrijding CO2-emissieplafond

Glastuinbouw moet betalen voor overschrijding CO2-emissieplafond

De glastuinbouwsector heeft in 2017 het plafond van het CO2-sectorsysteem overschreden en moet hiervoor compensatie betalen. Dat schrijft minister Carola Schouten in een brief aan de Tweede Kamer. In het CO2-convenant van 2012 is afgesproken dat bij overschrijding van de doelstelling een verrekening met de glastuinbouwbedrijven plaatsvindt.

Uit de brief aan de Tweede Kamer blijkt dat er een overschrijding van 0,9 Mton is geweest op een totaal van 6,0 Mton. De ontwikkeling van duurzame energie en energiebesparing liggen op koers, zo blijkt tevens uit de Kamerbrief. Volgens de minister is de overschrijding met name het gevolg van meer WKK-netlevering en een groter areaal dan verwacht.

Het afgesproken plafond wordt, volgens afspraak in het CO2-convenant van 2012, nu opnieuw bekeken. Zowel het groeiende areaal als de WKK-netlevering zijn momenteel aanleiding om opnieuw naar de doelstelling voor de jaren na 2017 te kijken.

De overschrijding van 2017 wordt met de bedrijven verrekend. Dit is wettelijk bepaald. De totale kosten die verhaald worden op de glastuinbouw komen neer op 6,6 miljoen euro. Met een totaal geregistreerd gasverbruik in 2017 van circa 3,3 miljard m3, komt de verrekening uit op 0,2 cent per m3. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft toegezegd dit bedrag in zijn geheel in te zetten voor de realisatie van de klimaatdoelen binnen de glastuinbouw.


Leandra de Boef | 07-02-20 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

ThursdOnlineTradeFair


Overig nieuws2020 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS