zaterdag 29 februari 2020
FN TOP add 1. RFH Trade Fair 2020

Onderzoekers zien in 2050 volop kansen voor bedekte teelt in Nederland

Onderzoekers zien in 2050 volop kansen voor bedekte teelt in Nederland

Onderzoekers van Wageningen University & Research (WUR) zien voldoende mogelijkheden voor de bedekte teelt in Nederland in 2050. In een, in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit geschreven, essay geven zij op belangrijke thema’s aan waar de sector zich op moet voorbereiden voor een toekomstbestendige bedekte teelt in 2050 en een daarbij verwacht productassortiment.

Het essay ‘De kracht van glas’ geeft inzicht hoe de sector zich kan door ontwikkelen. Belangrijke ontwikkelingen zijn een veranderende consumentenvraag richting veilige en gezonde producten, klimaatverandering, de noodzakelijke energietransitie en het voorkomen van schade door weersextremen. Aan de hand van gesprekken met deskundigen binnen en buiten de sector en op basis van beschikbare expertise en feiten tekenen de onderzoekers vergezichten die organisaties en bedrijven in het tuinbouwcluster uitdagen tot het ontwikkelen van eigen toekomstbeelden en onderzoeksvragen.

stockfoto

De onderzoekers verwachten dat het consumentengedrag wereldwijd sterk zal veranderen. Belangrijke criteria die het gedrag bepalen zijn de emotie van de consument, local for local, voedselveiligheid en een ‘natuurlijke’ productiewijze. Verse of bewerkte groenten zullen een groter bestanddeel van het dagelijks voedsel gaan vormen. Daarnaast zal het belang van planten in een gezonde werk- en leefomgeving groeien. Gezonde producten zullen meer op de persoon of het individu worden afgestemd. Het basisassortiment, zoals tomaat, paprika, chrysant en zacht fruit, zal blijven, maar nieuwe producten vanuit de buitenteelt en zuidelijkere landen en/of geheel nieuwe producten, gericht op inhoudsstoffen en waardetoevoeging zullen het toekomstige productsortiment gaan bepalen.

Het essay laat zien dat de bedekte teelt in Nederland in 2050 beslist toekomstperspectief heeft, mits de sector en de overheid haar eigen en gezamenlijke verantwoordelijkheid nemen. Volgens de onderzoekers is het belangrijk dat de sector kansen blijft zien en die kansen ook weet te benutten. Modern ondernemer- en werkgeverschap, samenwerken en over de grenzen van de eigen sector kijken zijn daarin sleutelbegrippen.

In de toekomst zijn cross-overs met andere sectoren, zoals gezondheidszorg en energie, meer dan nu een voorwaarde om het tuinbouwcluster op een hoog peil te laten presteren in economisch en duurzaamheid opzicht en zodoende de kraamkamer te blijven voor wereldwijde innovaties in de bedekte teelt. De overheid zal hier een grote rol in moeten spelen, samenwerkingen prikkelen en ondersteunen tussen het tuinbouwcluster en andere (top)sectoren en partijen om daarmee innovaties in de bedekte teelt te stimuleren.

Externe CO2-voorziening grootste uitdaging
Volgens de onderzoekers is de externe CO2-voorziening de grootste uitdaging voor de sector. Er wordt al langer toegewerkt naar een klimaatneutrale glastuinbouw zonder gas middels het programma ‘Kas als Energiebron’. Deze energietransitie biedt kansen voor de toekomst van de bedekte teelt in Nederland. In de periode tot 2030 zijn voor energiebesparing en energievoorziening zonder CO2-emissie nog forse inspanningen nodig van de sector en de overheid. Richting 2050 zal de sector verder moeten verduurzamen om klimaatneutraal te worden, waarbij externe CO2-voorziening voor de bedekte teelt in Nederland de achilleshiel is en dit maakt samenwerking met partijen buiten de sector noodzakelijk.

Lees hier het essay


24-01-20 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

HortiContact


Overig nieuws2020 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS