zaterdag 29 februari 2020
FN TOP add 1. RFH Trade Fair 2020

Pilot TomorrowPlant krijgt vervolg

Pilot TomorrowPlant krijgt vervolg

De pilot TomorrowPlant van FloraHolland op de plantenklokken van Aalsmeer krijgt eind januari een vervolg. Bij TomorrowPlant staat het product dat geveild wordt nog fysiek op de kwekerij. De koper van de partij krijgt het product de volgende dag rechtstreeks vanaf de tuin geleverd. Hiermee krijgen kopers toegang tot een exclusief assortiment met producten die nog niet eerder voor de klok zijn aangevoerd. De kweker geeft een ophoudprijs mee en onder die prijs wordt het product niet doorgedraaid. Vanwege het Vandaag-voor-Morgen-principe hoeft de kweker onverkocht product niet aan te voeren, betaalt dan alleen partijheffing en geen karheffing of provisie en lopen zo geen enkel risico lopen.

Het assortiment van TomorrowPlant bestaat behalve uit exclusieve groene planten, nu ook uit bloeiende exclusieve producten die zelden voor de klok komen. TomorrowPlant vindt wekelijks op dinsdag in Aalsmeer plaats vanaf half zeven ’s ochtends op klok 14. Het veilen wordt gedaan door middel van beeldveilen in de aparte veilgroep 222.

TomorrowPlant is een initiatief dat in nauwe samenwerking tot stand is gekomen door kwekers en klanten, via de klankbordgroep Planten en het regieteam rondom de klok. De pilot is eind 2019 gestart, omdat kopers een breder assortiment willen. Voorheen leverden kwekers deze producten niet tot zelden via de klok, omdat de prijs mogelijk niet gehaald wordt. Opvallend is dat 75% van de omzet van TomorrowPlant in het eerste deel van de pilot werd gerealiseerd via KOA (Kopen of Afstand).

 


24-01-20 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

1. Kasgroeit


Overig nieuws2020 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS