donderdag 2 juli 2020
FN TOP add Let Hope Bloom

Onduidelijkheid over verplichte bijdrage aan Kennis in je Kas

Onduidelijkheid over verplichte bijdrage aan Kennis in je Kas

De afgelopen weken hebben alle glastuinders in Nederland een factuur en een bijsluiter ontvangen van onderzoeksprogramma Kennis in je Kas (KIJK). Er blijkt echter nogal wat onduidelijkheid te zijn over de afzender en de reden van de factuur en wordt de factuur in veel gevallen nog niet betaald. 

Kennis in je Kas is een onderzoeksprogramma van Ondernemersgroep Kennis In je Kas (KijK). De ondernemersgroep wordt gevormd door 26 ondernemers in samenwerking met vertegenwoordigers van GroentenFruitHuis, Royal FloraHolland, Plantion en Glastuinbouw Nederland, met als uitgangspunt te komen tot een nieuwe, breed gedragen aanpak voor het gewasoverstijgende onderzoek. 

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft eind september 2019 een Verbindend Verklaring afgegeven voor dit onderzoeksprogramma. Dit houdt in dat alle glastuinbouwbedrijven verplicht zijn hieraan mee te betalen. Omdat ook niet-leden van Glastuinbouw Nederland hieraan meebetalen, is er voor het onderzoeksprogramma een nieuwe stichting opgericht: Kennis in je Kas (KIJK).

Dankzij de sectorbrede financiering kunnen de innovatieprogramma's Kas als Energiebron, Glastuinbouw Waterproof en Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid de komende jaren doorgaan. Het programma beschikt dankzij deze manier van financieren over ongeveer 3 miljoen euro aan sectormiddelen per jaar. Dit bedrag wordt verdubbeld door het ministerie van LNV, waardoor jaarlijks in totaal dus ongeveer € 6 miljoen beschikbaar is. De telersbijdrage is € 350,- per hectare per jaar, conform de keuze van de Ondernemersgroep KijK.

Lees hier meer over het hoe en waarom over Kennis in je Kas

 


Leandra de Boef | 13-01-20 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

TE HUUR TE KOOP


Overig nieuws2020 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS