dinsdag 26 mei 2020
Let Hope Bloom FN TOP logo

De 5 vragen aan... Sjaak van der Tak

De 5 vragen aan... Sjaak van der Tak

Voor de mensen die je niet kennen, wie ben je en wat doe je?

Mijn naam is Sjaak van der Tak. Ik ben 63 jaar en sinds 2 jaar voorzitter van de  ondernemersorganisatie van glastuinbouwbedrijven Glastuinbouw Nederland. Voorheen LTO Glaskracht Noord, vanaf 2019 werkzaam in het gehele land.
Eerder mocht ik 21 jaar het openbaar bestuur dienen in het bestuurlijke ‘top’-ambt van burgemeester van de nieuwe gemeente Westland. Dit gedurende een ontwikkelperiode van 13 jaar, vanuit het eerst nationale, en later wat meer internationale concept - anderen noemen het een visie - de clustereconomie Greenport. Wat staat voor een concentratiegebied van bedrijven, infrastructuur, handel en innovatie, kennis en onderwijs van het economische cluster Glastuinbouw.
Vanaf 1996 was ik wethouder van de stad Rotterdam. Kenmerkend voor die periode was dat de wereldhavenstad een mega politieke omwenteling onderging. Van de ‘Rode Stad aan de Maas’, met bijna 50 jaar PvdA en onder andere burgemeester Bram Peper, naar het modernisme van Pim Fortuijn, met burgemeester Ivo Opstelten. In die laatste jaren mocht ik, namens het CDA, ook locoburgemeester zijn.
Wat die 3 banen verbindt, laat zich kort samenvatten in: bestuurder, ondernemersgericht en leiderschap.

Wat maakt deze functie zo bijzonder?

In de kern gaat het bij Glastuinbouw Nederland (GTNL) om vooruitgang in de glastuinbouweconomie door ondernemers, sterker, innovatiever en daadkrachtiger te maken. Hierbij realiserend dat er een interessante variëteit aan bedrijven is van familie-, niche- en grootschalige teelt-, handels- en productiebedrijven. De bedrijfsbezoeken leren dat bij deze business ‘ondernemerschap’ immer en altijd op nummer 1 staat! Belangrijk om daarom ‘dichtbij te blijven’, te weten wat er speelt en dit te vertalen naar kansen voor onze leden.

Welk nieuws heeft je de laatste tijd beziggehouden?

In feite gaat het om de 3 ‘topics’ in het nieuws. De stikstof, de stakingen van personeel en het ontbreken diepgang in de media op deze ‘topics’.
De stikstof-problematiek laat voor Ondernemend Nederland, vooral onze collega’s de boeren en de bouw, verontrustend zien hoe zeer een systeem hele bedrijven en bedrijfstakken ‘vast’ kan zetten. Vooral door vastlegging van maatschappelijk wensdenken en maakbaarheid in ‘wettelijke normen’. En hoe dit dan enerzijds de leegte van slagvaardig integraal overheidshandelen bloot legt, als ook anderzijds de blinde vlek van ons bedrijfsleven laat zien om dit jarenlange vraagstuk niet al eerder op tafel te leggen.
De stakingen van personeel in bijvoorbeeld de zorg en het onderwijs toont scherp aan dat deze signalen een voorbode zijn om onder ogen te zien dat werkdruk, loon, deskundigheid, opleidingen en arbeidsomstandigheden ‘sleutelbegrippen’ zijn voor een andere toekomstige arbeidsmarkt.
Vaak hoor, zie of lees je over de ‘hype die topics in de media’ veroorzaken. Wat gemist wordt is de achterkant van het nieuws in die media. Bijvoorbeeld het doordenken en het 2-zijdig in beeld brengen wat de toekomstige houdbaarheid van ‘het Klimaatakkoord’ betekent. Namelijk maatregelen die laten zien dat bedrijven na jaren van duidelijkheid in duurzame investeringen worden belemmerd, zoals door de Opslag Duurzame Energie (ODE).

Wat zou je graag nog willen oppakken of veranderen?

De uitdaging voor ondernemers tekent zich al af in diversiteit aan nieuwe bedrijfsissues, die van essentieel belang is om door Glastuinbouw Nederland, en mij als voorzitter, op te pakken en te veranderen:

Zo vraagt data-innovatie om een ander ondernemersmodel met eigen vermogen naar een verdiencapaciteit met aandeelhouderschap. Maar eveneens biedt ons nieuwe R & D-model van Kennis-in-je-Kas (KijK) de gewenste richting om de innovaties in het kader van Glastuinbouw Waterproof, Kas als Energiebron en het nieuwe doen van Plantgezondheid, om de slagkracht van bedrijven ‘overall’ te versterken.

Van energie-opportunities naar Klimaatoplossingen, klimaatneutraal 2040. Mits de absurde ODE-stijging, een Rijksmaatregel is die in het ‘rechter’ rijtje thuishoort, van tafel gaat. Wat bedrijven de gunt om de energie-transitie 2030, ook in reflectie op het EU ETS-systeem te realiseren.

De huidige gewasbescherming verdient een omslag van Kabinet en EU, vanwege meer internationale virussen, ziekten en plagen naar een ‘level playing field’ -focus, waarbij de Nederlandse glasbouwsector als ‘koploper’ de leading positie inneemt. Dit in ruil voor onder andere snellere toegang van bio-middelen naar de ‘Kas als ecosysteem’ met de medicijnkast als basis.

Van een vastgelopen (vast - flex) arbeidsmarkt naar een ruime ‘greencart-arbeidsmodel’ met een aanzet in 2020 wat voor onze bedrijven nieuw internationale employement en werkgelegenheid betekent.

Een nationale verdieping voor onze bedrijven in de sier- en groenteteelt op het maatschappelijke thema ‘Gezondheid en Geluk’.

Wat ga je dit weekend doen ?

Na een Oostenrijkse wintersportvakantie met kinderen en kleinkinderen terugreizen naar Westland. 

 

Bron: www.Floranews.com
03-01-20 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

Flowers4Oxygen


Overig nieuws2020 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS