zaterdag 29 februari 2020
1. RFH Trade Fair 2020 FN TOP add

De 5 vragen aan... Rene van Dijk

De 5 vragen aan... Rene van Dijk

Voor de mensen die je niet kennen, wie ben je en wat doe je?

Ik ben Rene van Dijk. Ik ben 52 jaren jong en eigenaar van een kwekerij met 2 hectare freesia aan de Grote Achterweg in Naaldwijk. Met de kwekerij ben ik lid van de verkooporganisatie Unicumfreesia. Ook mag ik deze coöperatie al meerdere jaren voorzitten en ben ik deels verantwoordelijk voor het financiële gedeelte.
Samen met een collega freesiakweker hebben we nog een kwekerij in Ethiopië met Statice en Alstroemeria. Voor deze producten hebben ongeveer dezelfde klantenkring als bij voor de Freesia’s.Wat maakt deze functie zo bijzonder?

Wat de functies bijzonder maakt, is dat ze erg divers zijn, maar dat er juist ook grote overlap zit in aansturing en organisatie. Het zijn complexe, levendige functies waar ik me heel goed bij voel.

Welk nieuws heeft jou de afgelopen tijd beziggehouden?

De bloemensector is volop in beweging. Schaalvergroting zet zich verder door. Je moet bij de top 3 van bedrijven binnen je productgroep behoren, anders tel je niet mee. Red je dat zelf niet met je eigen bedrijf, dan moet je zorgen dat je door onderlinge samenwerking met andere kwekers toch één collectief naar de keten bent.
Binnen Unicum Freesia met 12 kwekers zijn we ons daarvan bewust. Als individuele kweker met een product als Freesia ben je een kleine speler in de markt. Als collectief kunnen we wat betekenen. Dit heeft Unicum al laten zien richting de retail. De volgende stap is te denken en doen vanuit de productgroep Freesia als geheel. Voorbeelden zien we bij Zentoo Chrysant en XAnthu Anthurium. Dit is noodzakelijk. We zien dat ook aan de handels-kant de consolidatie doorzet. Kijk maar eens naar bedrijven als Dutch Flower Group en FleuraMetz, die collega-handelsbedrijven overnemen. We weten ook dat de uitwisselbaarheid van de handel voor ons als kweker risico’s met zich meebrengt. Neem Tesco UK, die besluit om Intergreen na vele jaren als leverancier, ‘gewoon’ in te ruilen voor een andere. Als productgroep Freesia moeten we dus continue werken aan zichtbaarheid, aantrekkelijkheid van het product. Nadrukkelijk ook “voorbij de exporteur”.

Met onze nieuwe organisatie binnen Unicum Freesia zetten we hier ook op in. Richard van der Hout houdt zich minder met operationele zaken bezig en meer
focus op de klant, en de klant-van-de-klant. Logisch als je kijkt naar de ontwikkelingen zoals bij Tesco – Intergreen. Leden van het Freesia collectief Unicum pakken zelf diverse ontwikkelingen en daarmee onderdelen binnen onze organisatie ter hand. Ze volgen de ontwikkelingen op dat gebied, stellen acties voor om erop in te spelen, waar we dan als collectief uitvoering aan geven. Er hangt nu nog te veel af van het bestuur. De nieuwe organisatie leidt tot meer gezamenlijkheid in onze aanpak en uitvoering, en meer de blik naar buiten.

Wat zou je graag nog willen oppakken of veranderen?

Ik zou graag samen met onze 11 collega leden de coöperatie Unicumfreesia naar een hoger plan willen tillen. Zeker met de snel veranderde wereld. Een hoger plan met meer samenwerking, 100% verkoop, eigen verwerking en gezamenlijke inkoop.

Wat ga je dit weekend doen ?

Dit weekend gaan we zaterdag mee met de kinderen naar het voetbalveld. Hier kan ik helaas lang niet altijd bij zijn, maar dit keer gelukkig wel. Verder zijn vrienden van ons 25jaar getrouwd en geven een feestje. Zondag zelf even sporten en nog een kinderfeestje.
Een mooi vooruitzicht.

Bron: www.Floranews.com
20-12-19 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

1 ANTHURA IGOTY


Overig nieuws2020 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS