dinsdag 31 maart 2020
FN TOP add FN TOP logo

Glastuinbouw als voorbeeld voor energietransitie woonhuizen

Glastuinbouw als voorbeeld voor energietransitie woonhuizen

Greenport West-Holland heeft een boek gelanceerd met de titel ‘Minder gas? Kijk naar de kas! Maak uw eigen greenhouse’. In het boek is te lezen hoe de glastuinbouw werkt aan minder gebruik van fossiele brandstoffen, en hoe samengewerkt kan worden met de tuinbouw in de energietransitie. Het boek wordt verspreid via onder meer gemeenten in Zuid-Holland.

De glastuinbouw loopt voorop als het gaat om de energietransitie. Met het boek wil Greenport West-Holland aan de hand van vijf herkenbare thema's die inspanningen duidelijk maken: isoleren, geothermie, energieopslag, energiemanagement en samenwerking. Het zijn thema's die door te vertalen zijn naar een woonhuis. Daarvoor werd een aantal telers geïnterviewd. Het voorwoord is van weerdeskundige Helga van Leur.

Het boek geeft de inspanningen van de tuinbouwondernemers weer en is inspiratie voor in dit geval de inwoners van Zuid-Holland. Het is niet alleen een verzameling inspirerende voorbeelden zien; het is ook een oproep voor verdere samenwerking tussen inwoners en tuinbouwondernemers. Samen kunnen ze nóg grotere stappen zetten in de energietransitie. "De tuinbouw is gewend samen te werken. Met elkaar, met concurrenten, met buren en met de omgeving. U woont dus in de allerbeste provincie om samen energie te besparen."

Het eerste exemplaar van het boek is vorige week overhandigd aan Stephan Brandligt, wethouder Duurzaamheid van de gemeente Delft en voorzitter van de Stuurgroep Programmabureau Warmte Koude Zuid-Holland. Hij kreeg het boek uit handen van Frank van Kuppeveld, wethouder van Pijnacker-Nootdorp en ambassadeur Energie van Greenport West-Holland.

De Greenport gemeenten en Provincie Zuid-Holland ondersteunen deze energietransitie. Het Rijk neemt op dit moment besluiten over verhoging van energiebelasting op elektriciteit en dat heeft grote nadelige gevolgen voor de transitie naar duurzame energie in de glastuinbouw. Hierover wordt de rijksoverheid, zowel Eerste als Tweede kamer, dringend aangesproken door de Greenport West-Holland en haar partners in samenwerking met met Glastuinbouw Nederland.

‘Minder gas? Kijk naar de kas! Maak uw eigen greenhouse’ is een uitgave van het EnergieAkkoord van Greenport West-Holland.


17-12-19 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

Flowers4Oxygen


Overig nieuws2020 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS