donderdag 1 oktober 2020
FN TOP logo FN TOP add

Kamercommissie houdt zich op de vlakte over verzoek intrekking ODE

Kamercommissie houdt zich op de vlakte over verzoek intrekking ODE

Glastuinbouw Nederland, Greenports Nederland en vier telers hebben dinsdag 12 november in Den Haag de petitie voor intrekking van het ODE tariefvoorstel 2020 aangeboden aan de vaste Kamercommissie Financiën. Een minikasje met daarin 1.500 steunbetuigingen van ondernemers en een doorgeknipt elektriciteitssnoer als metafoor voor de impact voor de glastuinbouwsector, bekrachtigden het verzoek tot intrekking. 

In de centale hal van de Tweede Kamer kregen de acht aanbieders van de petitie de gebruikelijke vijf minuten spreektijd. Na een krachtige inleiding van Sjaak van der Tak, bood chrysantenteler David van Tuijl het kasje en de petitie aan en lichtte de impact voor zijn bedrijf toe. Hij werd hierin gevolgd door orchideeënteler Maurice van der Hoorn en de rozentelers Marc Koene en Richard van der Lans.

De vaste Kamercommissie toonde zich betrokken, maar deed zoals te verwachten viel, geen toezeggingen of openbare steunbetuigingen op. Wel diende SGP Tweede Kamerlid Chris Stoffer diezelfde dag een amendement in om de sterke verhoging van de Opslag Duurzame Energie terug te schroeven. Daarin stelt hij voor de ODE-heffing te verlagen van 2,05 cent per kilowattuur naar 1,00 cent per kilowattuur. "Daarmee wordt de lastenverhoging in de opslag duurzame energie voor afnemers van elektriciteit ten dele ongedaan gemaakt", luidde zijn onderbouwing.

Het komende jaar moet volgens Stoffer worden gebruikt om de effecten van een verdere verhoging van de ODE-heffing in de derde schijf te onderzoeken en in overleg met betrokken sectoren worden gekeken naar een goede verdeling van lasten.

Inzet van Glastuinbouw Nederland is om de ODE-heffing voor 2020 in te trekken. Sjaak van der Tak is van mening dat het amendement ruimte biedt voor onderhandelingen. Komende dagen debatteert de Tweede Kamer over het belastingplan. 

bron: Glastuinbouw Nederland


13-11-19 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

ThursdOnlineTradeFair


Overig nieuws2020 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS