zaterdag 25 januari 2020
1. VB&P Order 1 Dames Plants 2

Milieucertificering in 2021 verplicht voor alle aanvoerders van FloraHolland

Milieucertificering in 2021 verplicht voor alle aanvoerders van FloraHolland

Uiterlijk 31 december 2021 dienen alle aanvoerders van Royal FloraHolland in het bezit te zijn van een marktconform milieucertificaat. De veilingorganisatie stelt milieuregistratie en -certificering gefaseerd verplicht voor alle kwekers die bloemen en planten aanvoeren via de veiling. Dit geldt zowel voor leden las niet-leden.

De directie van Royal FloraHolland heeft dit besluit genomen op basis van een advies van de Ledenraad. “Duurzaamheid is een van de pijlers onder de strategie van Royal FloraHolland. Het biedt onze leden kansen om hun concurrentiepositie te versterken en het draagt bij aan het toekomstbestendig maken van onze marktplaats en sector. De markt vraagt om transparantie over de productie en bedrijfsvoering” vertelt CEO Steven van Schilfgaarde.

Het verplicht milieucertificaat wordt stapsgewijs ingevoerd. De eerste stap is digitale milieuregistratie voor alle aanvoerders op de marktplaats uiterlijk 31 december 2020. Vervolgens wordt na 31 december 2021 het hebben van een marktconform milieucertificaat voor alle aanvoerders van Royal FloraHolland verplicht gesteld. De derde stap is het om kwekers te laten voldoen aan alle in de sierteeltsector gestelde FSI-duurzaamheidsnormen. Dus niet alleen op milieugebied, maar ook met betrekking tot Good Agricultural Practices (GAP) en op sociaal gebied. Aan deze stap is nog geen datum gekoppeld. Voor deze laatste stap gaat Royal FloraHolland met FSI in gesprek over de normen die voor de kwekers na 2020 gaan gelden. De ambitie is om op termijn te voldoen aan alle FSI-normen.

De Ledenraad heeft geadviseerd extra aandacht te geven aan de milieuregistratie en -certificering van de internationale leden. Dit advies neemt de directie van Royal FloraHolland over, evenals het advies rekening te houden met de volgende vier randvoorwaarden:

Royal FloraHolland is voornemens te gaan handhaven naar kwekers en kopers. Het regieteam Duurzaamheid heeft de opdracht van de Ledenraad gekregen opties voor effectieve handhaving met bijbehorende deadlines uit te werken. Op basis van het advies van het regieteam zal de directie nader besluiten over de invulling van de handhaving, daarbij rekening houdend met de voortgang van de invulling van de randvoorwaarden.

 


07-11-19 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

1 Trade Fair fotos


Overig nieuws2020 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS