woensdag 2 december 2020
FN TOP add FN TOP logo

Alleen duurzame sierteelt is toekomstbestendig

Alleen duurzame sierteelt is toekomstbestendig

Duurzaamheid is een van de speerpunten van Royal FloraHolland. Zoals het hoort bij een internationaal opererend bedrijf, strekken de ambities zich ook uit over de landsgrenzen. Voor de speciale duurzaamheidsspecial, die 26 oktober verschijnt, sprak GROW met Steven van Schilfgaarde, CEO van Royal FloraHolland.

Duurzaamheid is een heel breed begrip. De Verenigde Naties hebben maar liefst zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's) geformuleerd. "De SDG's vormen met elkaar de internationale duurzame agenda richting 2030. Duurzaamheid gaat in onze sector over energie, CO2-uitstoot, water, gewasbescherming, verpakkingen, gezonde groei en arbeidsomstandigheden. De zes doelen die daarover gaan, zijn alleen te realiseren in nauwe samenwerking met andere partijen."

IMVO-akkoord
"SDG 17 gaat daarom over samenwerking. Recentelijk heb ik bijvoorbeeld het IMVO-akkoord voor de sierteelt ondertekend, net als de ministers Schouten (Landbouw) en Kaag (Ontwikkelingssamenwerking). In het kader van dat akkoord werken we samen met grote handelsbedrijven, belangenorganisaties uit de sierteeltsector en partijen als FNV en Hivos."

Waardig werk en economische groei
"Als eerste stap brengen we in kaart waar mogelijk risico's voor mens en milieu in de internationale ketens zitten. Die stap is belangrijk omdat het beeld dat men heeft van de sierteeltsector in bijvoorbeeld Afrika en Zuid-Amerika niet altijd op feiten is gebaseerd. De samenwerking kan ook een ander licht werpen op de productie in Afrika, die enerzijds gepaard gaat met CO2-uitstoot voor transport, maar anderzijds een enorme bijdrage levert aan SDG 8, want die gaat over 'Waardig werk en economische groei'. De grote kwekers in Afrika zorgen voor hun medewerkers voor bijvoorbeeld scholing, huisvesting en gezondheidszorg. Aan dat aspect wordt vaak voorbijgegaan."

Duurzaam inkopen
"Veel kwekers zetten stappen op het gebied van duurzaamheid omdat ze dat zelf heel belangrijk vinden. Het vraagt soms om forse investeringen, bijvoorbeeld om van gas naar geothermie over te stappen of om een waterzuiveringsinstallatie aan te schaffen. Duurzame gewasbescherming wordt de norm. Het is wel van belang dat de handel bereid is de inspanningen van kwekers te belonen door ook duurzaam in te kopen. Cruciaal hierbij is dat we zorgen voor transparantie op onze marktplaats over hoe de bloemen en planten worden geproduceerd. Dat wordt ook richting de consument steeds relevanter."

"Bij planten is er het Plantenpaspoort, maar het is niet mogelijk om aan elke steel een labeltje te hangen. Daarom zullen alle kwekers uiteindelijk gecertificeerd moeten zijn. Dan is de koper ervan verzekerd dat alle bloemen en planten via de marktplaats verhandeld op een duurzame manier zijn geteeld. En dan kan de bloemist een boeket maken dat ongeacht de samenstelling het label duurzaam kan krijgen; in ieder geval als de bloemen via Royal FloraHolland zijn ingekocht. De discussies met onze leden hierover waren soms pittig, maar het draagvlak is groot. Iedereen beseft dat duurzaamheid onze toekomst bepaalt."

Verpakkingen
"Bloemen worden sinds jaar en dag vervoerd en bewaard in fust dat vele malen hergebruikt wordt. De emmers kom je overal in Europa tegen en die emmers komen steeds weer terug naar Nederland. Het succesvolle retoursysteem dient als voorbeeld voor het transport van planten. De eenmalige trays zijn nu nog vaak de norm voor kwekers en handel. Ons streven is het gebruik van meermalige trays te stimuleren en in de tussentijd ervoor te zorgen dat de eenmalige trays vaker gerecycled worden. We doen daarom mee aan het Plastic Pact. Ook wij zetten ons in om het gebruik van plastic te verminderen. Daarom worden onze plantentrays voor 90% gemaakt van gerecycled plastic. Overigens net als ons bloemenfust. Afgedankt fust krijgt een bestemming als nieuw fust. Ook dat hoort bij duurzaam ondernemen."

Waar mogelijk duurzaam
"Als grootste marktplaats van de wereld verbruiken we veel energie en andere producten, zoals bijvoorbeeld verpakkingsmaterialen en water. Ons beleid is erop gericht om waar mogelijk duurzaam te ondernemen. De nieuwbouw in Aalsmeer is op basis van dat beleid ontworpen, de daken van onze locaties worden voorzien van zonnepanelen en vanaf 2020 kopen we duurzaam opgewekte stroom in."

bron: Royal FloraHolland
 


24-10-19 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

2012 Vacatures op Floranews


Overig nieuws2020 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS