woensdag 23 juni 2021
2105 Palletcentrale FN TOP add

Nieuwe CAO Groothandel Bloemen en Planten

Nieuwe CAO Groothandel Bloemen en Planten
Een meerderheid van de achterban van de vakbonden FNV Agrarisch Groen en CNV Vakmensen, die werken in een Groothandel in Bloemen en Planten, heeft ingestemd met het eindbod van de werkgevers. Hiermee ligt er een nieuwe cao op tafel, die met terugwerkende kracht ingaat van 1 juli 2019 tot 1 juli 2021.
 
Omdat de cao in de praktijk niet altijd wordt nageleefd komt er een verzoek voor een Algemeen Verbindend Verklaring van de cao. Dat betekent dat de cao dwingend van toepassing is op alle werknemers en werkgevers in de bedrijfstak. Dus ook de werkgevers en werknemers die geen lid zijn van een van de cao-partijen.  
 
 
Een salarisstijging van 2,5% per 1 januari 2020 en 2,25% per 1 januari 2021 is een onderdeel van de nieuwe CAO voor de groothandel in bloemen en planten, waarover vakbonden en brancheorganisatie VGB een akkoord hebben bereikt. Het minimum en maximum van de loonschalen 1 t/m 3 worden per 1 januari 2020 met 2% verhoogd en die van de loonschalen 4 t/m 6 worden per 1 januari 2020 met 1%. Het loongebouw wordt hiermee aantrekkelijker op de arbeidsmarkt. VGB gaat de fuwa (functiewaardering) actualisering voor haar rekening nemen. Vakbonden brengen kennis in via hun specialisten.
 
 
De onderhandelingsdelegaties kwamen verder met elkaar overeen om tijdens de looptijd van de cao te overleggen over de impact van het pensioenakkoord en waar nodig aanpassingen uit te werken voor de sector. Ook wordt de aanzegtermijn werktijden in het kader van de Wet Arbeidsmarkt in balans van vier dagen terug gebracht naar twee dagen.
 

 


16-10-19 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

Tussen FN


Overig nieuws2021 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS