woensdag 27 mei 2020
FN TOP add FN TOP logo

Vakbond FNV stopt onderhandeling over cao Glastuinbouw, werkgevers betreuren dit

Vakbond FNV stopt onderhandeling over cao Glastuinbouw, werkgevers betreuren dit

FNV Agrarisch Groen gaat voorlopig niet onderhandelen over een nieuwe cao Glastuinbouw. De vakbond vindt de kloof te groot tussen de inzet van werkgevers en de inzet van de FNV. Daarom roept de FNV de werkgevers die worden vertegenwoordigd door Glastuinbouw Nederland, LTO Nederland en Plantum op om met een nieuw aanbod te komen.

Werkgevers in de glastuinbouw betreuren het standpunt van het FNV “Wij kunnen het ook niet plaatsen in het licht van het vorige week met elkaar gevoerde overleg en de gemaakte afspraken. Aan het eind van dat overleg zijn zelfs vervolgafspraken gepland voor begin december en januari”, aldus Ilse Lensink, eerste onderhandelaar namens de werkgeversorganisaties in de glastuinbouw.

De FNV zet voor de cao van 2020 in op 5% loonsverhoging, het mogelijk maken van vroegpensioen voor zware beroepen en de toepassing van één loongebouw. De werkgevers willen volgens FNV meer flex en meer korte contracten, ruimte voor het later oproepen van oproepkrachten en het intrekken van verschillende premies. Ook stellen ze volgens de vakbond veranderingen voor in de transitievergoeding bij ontslag en de doorbetaling van langdurig zieken. De werkgevers zeggen tevens geen ruimte te hebben voor loonsverhoging in 2020.

Volgens de werkgevers zijn gaan de bij het Cao-overleg betrokken partijen op korte termijn met elkaar in gesprek om de protocollaire afspraken verder uit te werken, die in juni van dit jaar in het kader van de huidige Cao zijn gemaakt over: duurzame inzetbaarheid van (flex)medewerkers, extra inzet van periodieke gezondheidsonderzoeken en de aanpak van de schuldenproblematiek van medewerkers.

“Wij nemen onze verantwoordelijkheid en hebben het initiatief daartoe zelfs naar ons toe gehaald”, vervolgt Lensink. “Dit alles naast datgene wat al aan arbeidsvoorwaarden in de Cao staat. Denk hierbij aan alle inzet om mensen op te leiden waar we gezamenlijk veel geld in investeren, zoals Kasgroeit, onze gezamenlijke inzet met arbodienst Stigas en noem maar op.”

Lensink vindt het jammer dat zo snel in het overlegproces op deze wijze richting wordt gegeven. “Het is nu afwachten of FNV bij onze eerstvolgende afspraak weer aan tafel komt. Wij gaan in ieder geval door met de voorbereidingen van de afgesproken eerstvolgende onderhandelingsronde begin december.”


02-10-19 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

Flowers4Oxygen


Overig nieuws2020 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS