zaterdag 28 maart 2020
FN TOP logo FN TOP add

Bollenrevolutie 4.0 verdiept zich in verwerking van bloembollen

Bollenrevolutie 4.0 verdiept zich in verwerking van bloembollen

Dit voorjaar is de PPS Bollenrevolutie 4.0 gestart, een vierjarig topsector T&U onderzoeksprogramma waarin precisielandbouw en technologische ontwikkelingen zoals vision, robotica, AI en big data naar de praktijk van de kapitaalintensieve bollenteelt worden vertaald. In augustus kwamen de klankbordgroep, de partners en onderzoekers van Wageningen University & Researchvoor voor het eerst bij elkaar op het bedrijf Van Dogterom in Oude Tonge. Hier werd van gedachten gewisseld over de knelpunten binnen de verwerking van bloembollen en de mogelijkheden die technieken kunnen bieden om daar een oplossing voor te ontwikkelen.

Tijdens de bijeenkomst was men bij Van Dogterom volop aan het rooien, selecteren en verwerken van tulpenbollen. Dit gaf gelijk genoeg stof tot discussie. Doel van Bollenrevolutie 4.0 in de verwerking is het ontwikkelen van een detectiesysteem voor de kwaliteit van de bollen, met als grootste uitdaging de detectie van latent zuur.

De bloembollensector staat voor grote uitdagingen om duurzaamheid te verhogen en afhankelijkheid van gewasbeschermingsmiddelen te verminderen. In de visie "Vitale teelt Bloembollen 2030" wordt precisielandbouw als één van de oplossingsrichtingen genoemd. Daarnaast zijn er vele technologische ontwikkelingen op het gebied van vision, robotica, kunstmatige intelligentie en big data. 

Samen met de bloembollensector, mechanisatiebedrijven en technische onderzoekers brengt de PPS Bollenrevolutie 4.0 de werelden van kapitaalintensieve bollenteelt en techniek bij elkaar. Om dit te bereiken wordt ingezet op een aantal sporen, die de meeste impact hebben op economisch en milieutechnisch gebied. Ook wil de Bollenrevolutie 4.0 gezocht naar oplossingen op het gebied van arbeid. Het is moeilijk voldoende mensen vinden om tijdens piekmomenten intensief werk te verrichten op het veld en in de schuur.

De uitvoering van de Bollenrevolutie 4.0 ligt bij een consortium van zeven partners: KAVB, Anthos, Wageningen University & Research, BU Glastuinbouw & Bloembollen, Cremer Speciaalmachines B.V., Machinefabriek Steketee B.V., Agrisim B.V., BKD. 


04-09-19 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

1. Perfect Plants


Overig nieuws2020 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS