donderdag 2 juli 2020
FN TOP add Let Hope Bloom

Planbureau adviseert minister vanaf 2020 weer subsidie te geven voor DaglichtKas

Planbureau adviseert minister vanaf 2020 weer subsidie te geven voor DaglichtKas

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) adviseert de minister van Economische Zaken en Klimaat om vanaf 2020 weer subsidie te geven aan bedrijven die investeren in de DaglichtKas. In het advies stelt het PBL voor om de investering gedurende 15 jaar te stimuleren met een maximum tarief van 0,084 euro per kWh. Over het algemeen worden de adviezen van het PBL door het ministerie overgenomen.

De DaglichtKas is met name geschikt voor de sierteelt, omdat in veel van die teelten geen direct zonlicht nodig is. Het kasdek van een DaglichtKas zorgt namelijk voor diffuus licht in de kas. In 2018 heeft Technokas een grote DaglichtKas van 5 hectare bij Ter Laak Orchids gerealiseerd. Deze kas ontving toen subsidie vanuit de SDE+-regeling. Deze subsidiemogelijkheid is in 2018 en 2019 echter door de overheid geschrapt, omdat de innovatie te veel afweek van de standaard systemen die binnen de categorie zonthermie van de SDE+-regeling werden gesubsidieerd. Wel beloonde het ministerie van EZK Ter Laak Orchids eind 2018 met de EZK Energy Award, voor hun investering in de DaglichtKas.

Het PBL adviseert de minister nu om in de nieuwe SDE++-regeling, die in 2020 van kracht wordt, de DaglichtKas opnieuw op te nemen. Het PBL heeft hiervoor het concept van de DaglichtKas nader onderzocht en alle meerkosten berekend, maar ook de energetische voordelen in kaart gebracht. De onderzoekers zijn van mening dat deze technische innovatie sterk bijdraagt aan de verduurzaming van de glastuinbouw en dat subsidie daarom is gerechtvaardigd om de meerinvestering ten opzichte van een conventionele kas deels te vergoeden.

Naast een speciaal kasdek met dubbelglas en lenzen, en de collector met de buizen boven in de kas, moet de ondernemer ook investeren in een warmtepomp, warmte- en koudeopslag en gerelateerde systemen en moet de constructie van de kas iets steviger worden uitgevoerd. De subsidie die het PBL voorstelt, heeft betrekking op de meerinvestering voor de directe kosten van het innovatieve systeem, namelijk de lenzen, de collectorbuizen en het zonvolgsysteem. In die berekening komt het PBL bij haar voorstel voor een basisbedrag van 0,097 €/kWh. Met de DaglichtKas zou een ondernemer op basis van de huidige gasprijs op dit moment een maximale subsidie kunnen ontvangen van circa 12 euro per m2 per jaar. Om zijn kansen ten opzichte van andere duurzame energieproducenten te vergroten, kan hij echter ook besluiten om voor een lager bedrag in te schrijven. 


09-08-19 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

TE HUUR TE KOOP


Overig nieuws2020 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS