donderdag 1 oktober 2020
FN TOP add Rijksoverheid COVID-19

Wat doe je als een medewerker privéproblemen heeft?

Wat doe je als een medewerker privéproblemen heeft?

Een echtscheiding of het verlies van een dierbare kunnen er flink inhakken. Het zijn dingen die iedereen meemaakt en waar medewerkers van jouw bedrijf dus ook vroeg of laat mee te maken krijgen. De impact van dit soort gebeurtenissen is groot, zo groot zelfs dat sommigen van hen zich ziek melden. Praten over dit soort privéproblemen kan helpen langdurig ziekteverzuim te voorkomen. Een verantwoordelijkheid van zowel werkgever als werknemer.

Meer dan zes op de tien werknemers die zich in de afgelopen vijf jaar ziek meldden, deed dit door problemen in de privésfeer. Het ging niet alleen om scheidingen en sterfgevallen, maar ook bijvoorbeeld om mantelzorg, financiële problemen en de combinatie werk en gezin. Dit blijkt uit onderzoek onder de eigen medewerkers van Zorg van de Zaak, een netwerk van bedrijven op het gebied van bedrijfszorg, leefstijl en preventie.

Om aandacht te vragen voor psychische en lichamelijke problemen door privéstress en de gevolgen daarvan op het werk, start het netwerk de campagne: "Weet jij wat er speelt?"

Directeur arbo- en expertisebedrijven Marja Sleeuwenhoek van het netwerk noemt het 'levensloopstress'. "Veel leidinggevenden hebben het idee dat die stress van een medewerker ongrijpbaar is, terwijl de symptomen zichtbaar zijn. Een goede en open relatie tussen leidinggevende en medewerkers maakt het makkelijker om zaken bespreekbaar te maken. De werkgever zou het initiatief moeten nemen", zegt Sleeuwenhoek tegen RTL Z.

Empathie, begrip tonen en luisteren zijn tools die managers van nu nodig hebben om een veilige werkomgeving te maken. Dit is echter niet altijd even makkelijk. Als werkgever kun je concreet iets doen aan werkgerelateerde problemen bij je personeel, bijvoorbeeld de werklast verminderen, maar praktische oplossingen bieden bij privéproblemen ligt vaak een stuk ingewikkelder. Ook zullen medewerkers misschien aarzelen om hun privéproblemen bij de baas uit te storten. En ook als leidinggevende kan dat onwennig zijn. Het is maar de vraag of je een band met elkaar hebt waarin dat past. Ook mag je als manager niet zomaar naar alle persoonlijke details vragen van een zieke werknemer.

"Toch moeten zij ruimte creëren om privéproblemen bespreekbaar te maken", zegt Vivian Acquah tegen RTL Z. Acquah omschrijft zichzelf als 'workplace wellness advocate'. Acquah begeleidt werkgevers en werknemers bij stress- en burn-outgerelateerde klachten.

"De manier waarop je het gesprek met je medewerkers aangaat moet wel bij je passen", vult Maaike Helmer aan, oprichter van uitgeverij en online magazine Stressed Out. Je moet bijvoorbeeld geen knuffels geven als je dat normaal gesproken ook niet zou doen, want dat kan juist afschrikken.

"Het aller-, aller-, allerbelangrijkste is: in gesprek blijven en laten weten dat de deur open staat. Probeer er voor te zorgen dat iemand persoonlijk leiderschap kan tonen. Vraag bijvoorbeeld: 'hoe zie jij de komende tijd voor je? En waarin kan ik je ontlasten?' Dan kan iemand zelf aangeven wat hij of zij zou willen en een gevoel van controle krijgen over de situatie", gaat Helmer verder.

Hierna kan doorverwezen worden naar coach of vertrouwenspersoon om verder hulp te bieden en de situatie neit te laten verergeren. En dan worden privéproblemen ook bedrijfsproblemen en die hebben een prijskaartje. Als iemand langdurig uitvalt, bijvoorbeeld, zul je een medewerker moeten vervangen, terwijl de 'zieke' krijgt doorbetaald.

Een open sfeer waar persoonlijke issues besproken kunnen worden is voor zowel werkgevers, als werknemers goed, zegt Helmer. "Mensen zullen minder snel 'opeens' uitvallen, omdat ze te lang alle ballen in de lucht hebben proberen te houden en personeel toont zich vaak ook meer betrokken bij een bedrijf met een open communicatie", aldus Helmer.

Een van de dingen die werkgevers volgens Acquah kunnen doen is budget vrijmaken voor cursussen en coaching, niet alleen gericht op professionele ontwikkeling, maar ook voor bijvoorbeeld rouwverwerking, of schuldenproblematiek.

"Zo'n programma kun je ook breder trekken. Als iemands partner bijvoorbeeld is overleden kun je hem of haar misschien koppelen aan een collega die iets soortgelijks heeft meegemaakt", aldus Acquah. Dat betekent niet dat de zorg voor privéproblemen volledig de verantwoordelijkheid is van de baas. Als medewerker moet je ook zelf aan de bel trekken in zo'n geval.

bron: RTL Z

 


07-08-19 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

VvdWAnthura


Overig nieuws2020 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS