maandag 13 juli 2020
FN TOP add Let Hope Bloom

Areaal MPS-ABC gecertificeerde bloembollen passeert 10.000 hectare

Areaal MPS-ABC gecertificeerde bloembollen passeert 10.000 hectare

De belangstelling van kwekers van bloembollen voor certificering neemt nog steeds toe. Het afgelopen halfjaar is het areaal met MPS-ABC-gecertificeerde bloembollen met zo’n 2.000 hectare toegenomen naar ca. 10.500 hectare. Dit komt overeen met meer dan 280 kwekers die, al dan niet voor een gedeelte, bloembollen kweken. Platform Duurzame Handel Bloembollen en Vaste Planten verwacht dat de groei doorzet en over een paar maanden de 11.000 hectare kan worden aangetikt. 

Volgens het platform neemt ook de belangstelling voor MPS-GAP toe. Dit zijn vaak kwekers die al MPS-ABC hebben en de vervolgens de volgende stap zetten. Bij GLOBALG.A.P. is er eveneens een toename van deelname te bespeuren. Het aantal bedrijven dat deelneemt aan On the way to PlanetProof is de laatste maanden ongewijzigd. Het platform heeft de ambitie om in stappen toe te werken naar de verhandeling van 100 procent gecertificeerde Nederlandse producten in 2024.

Op dit moment beschikken de deelnemende bedrijven aan het platform over verschillende certificaten. In de laatste deelnemersbijeenkomst is daarom afgesproken dat de handelsbedrijven zich gaan certificeren volgens MPS-Florimark GTP (Good Trade Practice) of een minimaal daarmee vergelijkbare certificering. Dit handelscertificaat komt wat betreft de onderwerpen overeen met GAP-certificering voor de teelt. Een aantal deelnemers voldoet hier al aan.

Ook op het gebied van kwaliteit worden stappen gezet. Hiermee wil het platform een bijdrage leveren aan een toekomstbestendige bloembollen- en vaste plantensector, waarin kwalitatief hoogwaardige producten met respect voor mens, maatschappij en omgeving worden geteeld en verhandeld. Het platform startte september 2017 met de bloembollen en vaste planten en is inmiddels verbreed naar bol-op-pot en bloemenproductie. Op dit moment zijn 21 bedrijven aangesloten. 
 


19-07-19 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

TE HUUR TE KOOP


Overig nieuws2020 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS