vrijdag 15 november 2019
Top Dillewijn Zwapak Top Van Dijk Flora TFC

Weer steeds meer vaste arbeidscontracten bij FloraHolland

Weer steeds meer vaste arbeidscontracten bij FloraHolland

Bij Royal FloraHolland beleeft het ‘ouderwetse’ vaste contract een herwaardering. Flexwerkers zijn er niet meer weg te denken, maar ook deze worden vaak aangenomen in vaste dienst. De veiling werkt met een grote ‘flexibele schil’ van uitzendkrachten, maar biedt ook steeds meer flexwerkers uit deze schil een vast contract.

Het afgelopen jaar heeft FloraHolland 180 medewerkers uit de flexibele schil een vast contract aangeboden, bijna allemaal voor onbepaalde tijd. HR Manager bij FloraHolland Tim Krechting, legt in het NRC uit er te lang geleund is op het vergroten van de flexibele schil. "Maar we merkten dat veel van onze uitzendkrachten echt voor langere tijd bij ons bleven werken. Die kennen we goed, en we weten wat ze kunnen, dus wilden we ze een vast contract geven” vertelt Krechting. Bij de 180 nieuwe vaste contracten van FloraHolland zit overigens geen enkele fulltime aanstelling. De contracten liggen door de aard van het werk eerder rond de twintig dan rond de veertig uur per week.

Ook in de politiek wordt er de laatste tijd flink nagedacht over een nieuw beleid op gebied van het terugdringen van het aantal tijdelijke en flexibele contracten. De commissie-Borstlap presenteerde onlangs in opdracht van minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken een tussenrapportage, waaruit een belangrijkste conclusie getrokken werd: er is maar één oplossing voor de veelheid aan contractvormen in Nederland: we moeten terug naar het vaste contract. Hiermee zegt de commissie niet dat we terug moeten naar de simpele oude situatie van alleen werkgevers en werknemer. De commissie blijft voorstander van werken met zzp-ers, maar niet van flexwerk.

Landelijk gezien is er over het afgelopen jaar weer een toename te zien van het aantal vaste contracten. Bijna 5,5 miljoen mensen hebben nu een vast dienstverband. Volgens Rob Witjes, hoofd arbeidsmarktinformatie en -advies bij uitkeringsinstantie UWV, is dit echter nog geen reden tot optimisme. „Het aantal vaste contracten neemt op het moment inderdaad toe, maar daarmee we zitten nog steeds 5 procent lager dan tien jaar geleden. Ondertussen zijn de tijdelijke contracten met 35 procent gestegen, en nam het aantal zzp’ers met 31 procent toe”, aldus Witjes in zijn rapport over de stand van de arbeidsmarkt. 

Witjes denkt dan ook dat de toename van het aantal vaste contracten niet structureel is, maar grotendeels te danken is aan de huidige hoogconjunctuur. De werkloosheid staat nu op haar laagste punt in twintig jaar, en ook de jeugdwerkloosheid is in een hele eeuw niet zo laag geweest.

Er wordt tegenwoordig steeds meer gewerkt met het zogenoemde jaarurencontract, waarbij het maandloon elke maand hetzelfde is, maar het aantal te werken uren varieert. In de lente wordt dan bijvoorbeeld relatief veel gewerkt, waar het in de winter rustiger is en er wel hetzelfde salaris betaald wordt. Krechting legt in het NRC uit dat dit ook betekent dat een aantal flexibele arbeidskrachten geen vast contract wíllen. „Ze zeggen: als flexwerker kan ik nu meer uren krijgen en houd ik mijn opties open als ik ergens anders een kans voorbij zie komen” aldus Krechting.

 


09-07-19 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

2 Fotos IFTF 2019


Overig nieuws2019 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS