donderdag 20 februari 2020
FN TOP add 1. RFH Trade Fair 2020

Op deze wegen komt kilometerheffing voor vrachtwagens

Op deze wegen komt kilometerheffing voor vrachtwagens

Met de invoering van de vrachtwagenheffing in 2023 wordt de vaste motorrijtuigenbelasting en het Eurovignet omgezet naar een variabele heffing, waarbij betaald wordt per afgelegde kilometer. De wegen waar per 2023 deze kilometerheffing voor vrachtwagens gaat gelden, zijn bekendgemaakt. Het gaat om 81 Rijksweg-trajecten, 39 provinciale wegen en 7 gemeentewegen. Gemiddeld gaat er op deze wegen een tarief gelden van 15 cent per kilometer.

De netto-opbrengsten van de vrachtwagenheffing worden volgens het voorstel van minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat ingezet voor ‘verduurzaming en innovatie van de Nederlandse vervoerssector’. Dit is ook een belangrijke wens van de branche. 

De wegen waar een kilometerheffing voor vrachtwagens gaat gelden. © Ministerie Infrastructuur en Waterstaat

De heffing gaat gelden voor nagenoeg alle autosnelwegen (A-wegen) en een aantal andere wegen (met name N-wegen), maar bijvoorbeeld ook het Rotterdamse havengebied. Dit zijn met name trajecten waarop naar verwachting uitwijkend vrachtverkeer van substantiële omvang zou ontstaan als de heffing alleen op autosnelwegen zou gelden.

Het bedrag van de heffing in het wetsvoorstel is afhankelijk van gewichtsklasse van het voertuig en de milieueigenschappen, maar is gemiddeld circa 15 cent per gereden kilometer. De meest vieze en zware vrachtwagens gaan 26 cent per kilometer betalen, de schoonste en lichtste bijna 8 cent. Dit is vergelijkbaar met de tarieven in Duitsland en België.

Zodra de vrachtwagenheffing is ingevoerd, wordt de motorrijtuigenbelasting voor vrachtwagens verlaagd. Dit levert ongeveer 33 miljoen euro per jaar minder inkomsten voor de overheid op. 


28-06-19 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

1 essen


Overig nieuws2020 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS