maandag 16 september 2019
FN TOP logo FN TOP add

Evenwichtig pensioenakkoord in de traditie van de polder

Evenwichtig pensioenakkoord in de traditie van de polder

"Een evenwichtig akkoord, dat past in de traditie van de polder" zo noemt minister Wouter Koolmees het principeakkoord voor een nieuwe pensionstelsel dat kabinet en sociale partners woensdag bij de SER hebben gepresenteerd. Het nieuwe stelsel past volgens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bij de huidige, moderne arbeidsmarkt en maakt een meer persoonlijke invulling van het pensioen mogelijk.

Volgens Marc Calon, voorzitter LTO Nederland, is met dit pensioenakkoord gezamenlijk een mijlpaal bereikt en is de stabiliteit van onze toekomstige sociale infrastructuur in Nederland geborgd. 'Het was een hard, taai en ingewikkeld proces maar het resultaat is een akkoord waar breed draagvlak voor is. We hebben met elkaar laten zien dat de Nederlandse polder nog steeds werkt. Daar mogen we trots op zijn', aldus Calon.

Volgens Hans de Boer, voorzitter VNO-NCW, is het belangrijkste dat de maatregelen voor jong en oud zekerheid en duidelijkheid geven over hoe onze samenleving omgaat met de vergrijzing en de oudedagsvoorziening. 'Dat is maatschappelijke en economische winst die polder en politiek nu gezamenlijk leveren. Het kabinet trekt substantiële middelen uit voor alle maatregelen en dit kan alleen vanwege het feit dat we een zeer concurrerende economie hebben en houden.'

Minister Wouter Koolmees (2L) van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met Mariette Hamer, voorzitter van de SER tijdens de presentatie van het principeakkoord over de pensioenen. © ANP

AOW-leeftijd

In het nieuwe stelsel wordt de AOW-leeftijd vanaf nu tot en met 2021 bevroren op 66 jaar en vier maanden en loopt daarna op tot 67 in 2024. De één op één koppeling van de pensioenleeftijd aan de levensverwachting wordt teruggebracht vanaf 2025 naar 8 maanden voor elk jaar dat mensen ouder worden. 

Zwaar werk

Naast een minder snelle stijging van de AOW-leeftijd- zijn maatregelen afgesproken om te zorgen dat mensen met zwaar werk eerder kunnen stoppen dan de AOW-leeftijd. Dit gebeurt met maatwerk in de betreffende sectoren en ondernemingen. Werkgever en werknemer kunnen met wederzijdse instemming afspreken dat iemand tot drie jaar eerder stopt. Verder kunnen mensen hun pensioen naar voren halen en komt er extra budget voor maatwerk. Deze afspraken zijn tijdelijk tot 2025. In de tussentijd worden structurele maatregelen verkend.

Zzp’ers

Met de nieuwe pensioencontracten kunnen zzp’ers straks eenvoudiger pensioen opbouwen in de tweede pijler. Het wordt daarnaast fiscaal ook aantrekkelijker om zelf voor pensioen te sparen (derde pijler). Verder hebben kabinet, vakbonden en werkgevers afgesproken dat er een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering komt voor zzp’ers, die nog verder wordt uitgewerkt door de betrokken partijen en met ruimte voor uitzonderingen, zoals in de agrarische sector.

FNV-voorzitter Han Busker spreekt van een principeakkoord met grote impact. Hij prijst vooral de minder snelle stijging van de AOW-leeftijd, ook voor jongeren. Ook wordt volgens Busker de kans op kortingen van pensioenen minder groot. Deze hoeven straks niet meer te worden gekort, tenzij de dekkingsgraad onder de 100% komt. FNV gaat het principeakkoord eerst nog voorleggen aan de leden die er volgende week over kunnen stemmen. Ook CNV gaat komende week met de leden in gesprek.

Jacco Vonhof, voorzitter van MKB-Nederland, is blij dat er na lang onderhandelen een akkoord ligt waarbij goed rekening is gehouden met mkb-ondernemers en hun medewerkers. 'Polder en politiek hebben hun verantwoordelijkheid genomen. Met de afspraken verstevigen we weer het vertrouwen van mensen in het pensioenstelsel.'

 

 


Leandra de Boef | 06-06-19 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

FT Fotos


Overig nieuws2019 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS