dinsdag 2 juni 2020
FN TOP add FN TOP logo

Meten is weten 2.0

Meten is weten 2.0

“Kon die plant maar praten…” Hoe vaak hebben telers dat niet verzucht als er in hun gewas iets gebeurde, dat ze niet hadden kunnen voorzien. Telers volgen hun gewas zo goed mogelijk om planten alles te kunnen geven wat ze nodig hebben. Mprise Agriware heeft een app, Agriware Fieldbook App, bestemd voor zaadproducenten en kwekers, die daarbij helpt. Medewerkers die tussen de gewassen lopen, kunnen op simpele wijze in hun mobiele telefoon of tablet vastleggen (eventueel ook met foto’s of video’s) wat ze aan de planten zien en merken. Door die informatie te koppelen aan bovenliggende IT-systemen kan zo nodig snel en adequaat worden ingegeven. Meten is weten 2.0 dus.

Product- & Development Manager William van Loenen was verantwoordelijk voor de ontwikkeling van deze app. Dat gebeurde in nauwe samenwerking met potentiële klanten. “Wij werken vaak zo. De tuinbouw is een open sector, waarin mensen durven samen te werken. Ze durven van elkaar te leren. Voor ons is het effect dat we vermijden het verkeerde te ontwikkelen. Want telers zijn ook duidelijk, dus wat niet goed genoeg is, haalt echt de eindstreep niet.”

Voor mensen op de werkvloer
Agriware Fieldbook App helpt mensen op uitvoerend niveau om zaken vast te leggen van de gewassen, waarin zij bezig zijn. Die informatie is belangrijk, omdat juist deze mensen dagelijks de gewassen zien en dus zicht hebben op wat daarin gebeurt (groei, ziektes en plagen, spontane mutanten en noem maar op). Je loopt echter tegen twee uitdagingen aan. De eerste is dat de informatie op eenvoudige wijze moet kunnen worden vastgelegd. De tweede is dat informatie pas zinvol is als je die tot zinvolle actie weet te vertalen. Agriware Fieldbook App pakt beide uitdagingen aan. Geen papieren rompslomp of complexe Excel-bestanden, maar heldere, inzichtelijke formulieren op de mobiele telefoon. Een kind kan de was doen. “Zo willen we het ook”, zegt Van Loenen. “Bruikbare apps maken, waarmee een bedrijf efficiënter gaat werken door de werkvloer te benutten bij de informatie-uitwisseling. Behalve deze ad-hoc waarnemingen kunnen ook periodieke controles worden ingepland om proactief gewassen te controleren en zo de lengtegroei kunnen volgen of ec/ph waarden. Verder willen mensen op de werkvloer niet alleen vastleggen, ze vragen ook om accurate informatie over de historie en ontwikkeling van gewassen, zodat ze betere beslissingen kunnen nemen. De app brengt die informatie bij de eindgebruiker.”

Geen ander kader dan de klantbehoefte
“Bij zaadbedrijven, maar ook bij andere vermeerderaars en veredelaars zien we een groeiende behoefte om op dagdagelijks niveau gewassen te kunnen beoordelen”, vervolgt Van Loenen. “En dat zo laagdrempelig mogelijk omdat er uiteenlopende groepen medewerkers in de gewassen werken. Met dat uitgangspunt zijn we met een aantal klanten aan de slag gegaan. Met klantbehoefte als enig kader – eigenlijk hadden we geen budget- of tijdsbeperking. Maar het moest goed zijn in de ogen van de klant. Dus zijn er de nodige ideeën in de vuilnisbak verdwenen voordat we waren waar we nu zijn.
De praktijk was dus onze nadrukkelijke metgezel. De eindgebruiker het richtsnoer. Hoe werkt hij? Hoe ziet zijn dag eruit? Hoe wil hij dingen vastleggen. Die kennis hebben we gebruikt voor een proefmodel, dat aan de hand van praktijkervaringen verder is verfijnd.
De ontwikkeling van Agriware Fieldbook App stopt niet na de introductie. We blijven met klantengroepen in gesprek omdat de markt veranderd en omdat klanten zich vernieuwen. Zo blijven wij bijdragen aan hun succes.”


17-05-19 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

Flowers4Oxygen


Overig nieuws2020 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS