dinsdag 2 juni 2020
FN TOP logo FN TOP add

1,5 miljoen euro subsidie voor onderwijs over Het Nieuwe Telen

1,5 miljoen euro subsidie voor onderwijs over Het Nieuwe Telen

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft de Call for proposals Praktijkkennis voor Voedsel en Groen: Duurzame plantaardige ketens opengesteld. Er is 1,5 miljoen euro beschikbaar voor hogere agrarische onderwijsinstellingen om zoveel mogelijk telers en studenten vertrouwd te maken met het werken volgens de principes van Het Nieuwe Telen. Om zoveel mogelijk studenten en ondernemers te bereiken, worden de hogere agrarische onderwijsinstellingen daarbij gevraagd om een gezamenlijk onderzoeksvoorstel in te dienen.

Het is belangrijk dat het onderzoeksproject aansluit bij het programma Kas als Energiebron, zodat de actuele ontwikkelingen uit het onderzoek optimaal benut kunnen worden. Bovendien draagt het bij aan de doelen van het Tuinbouwakkoord. Er wordt van Kas als Energiebron namelijk een extra opgave van 1 Megatron CO2-reductie gevraagd vanuit de klimaatopgave. Het Nieuwe Telen is één van de belangrijke ontwikkelingen op kennisgebied dat energiebesparing combineert met behoud en versterking van de productie, kwaliteit en gewasgezondheid.

Er ligt een opgave voor het onderwijs om kennis over deze nieuwe teeltstrategie te verspreiden en toepasbaar te maken voor onderwijs en bedrijven. Onderzoeksprojecten binnen de thematische call moeten aansluiten op 3 deelopdrachten:

- Kennisoverdracht over Het Nieuwe Telen via onderwijs (mbo en hbo)
- Acceptatie creëren voor Het Nieuwe Telen bij de telers
- Concrete stappenplan(nen) voor de transitie naar Het Nieuwe Telen ontwikkelen en toepassen

Het beschikbare budget voor de call is 1,5 miljoen euro. Per subsidieaanvraag kan maximaal 1,5 miljoen euro worden aangevraagd. Maximaal één aanvraag wordt gehonoreerd. Deze call for proposals is geldig voor de indieningsronde Programma Praktijkkennis voor Voedsel en Groen, Duurzame plantaardige ketens 2019 en sluit op dinsdag 28 mei om 14.00 uur.

Zie voor meer informatie de publicatie in de Staatscourant.

 


16-05-19 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

Flowers4Oxygen


Overig nieuws2020 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS