maandag 1 juni 2020
Let Hope Bloom FN TOP add

Nieuwe poging fusie Best of Four en Van Nature

Nieuwe poging fusie Best of Four en Van Nature

Tijdens de algemene ledenvergadering van afzetcoöperatie Best of Four en een informatiebijeenkomst van afzetcoöperatie Van Nature is bekendgemaakt dat beide coöperaties verkennende onderzoeken voor een fusie starten.

Eerdere gesprekken liepen in 2016 vast door verschillen in het uitbetaalmodel. Best of Four hanteert geen collectieve uitbetaalprijs binnen haar productgroepen. Telers kregen dus een individuele uitbetaalprijs en dat stond te ver af van collectieve uitbetaalprijzen bij Van Nature. Volgens de besturen is de markt veranderd en is een keuze tussen de verschillende systemen voor uitbetaalprijzen niet langer nodig. 

Beide besturen en directies zien een groter volume als belangrijkste antwoord op de ontwikkeling in de markt van toenemende inkoopkracht bij zowel retail als handel. Het streven is om een kostenefficiënte organisatie, die de beste prijs voor haar leden uit de markt haalt, te blijven. Ook streven zij naar het behoud van een kleine, flexibele telersorganisatie die snel kan inspelen op ontwikkelingen bij telers en in de markt. Tevens is het uitgangspunt dat een daadkrachtige coöperatie met betrokken leden het best de belangen van haar leden dient.

Beide telersverenigingen hebben een strategie waarbinnen samenwerking binnen verticale, gesloten ketens centraal staat. Ze verkopen aan handelspartners, die eindklanten zoals AH beleveren. De vrije markt wordt zoveel mogelijk gemeden.

Besturen en directies verwachten kort na de zomer een voorstel ter goedkeuring aan beide ledenvergaderingen voor te kunnen leggen.
 


15-05-19 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

Flowers4Oxygen


Overig nieuws2020 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS