dinsdag 26 mei 2020
FN TOP add FN TOP logo

Minister Schouten geeft tuinders meer macht in onderhandelingen met supermarkten

Minister Schouten geeft tuinders meer macht in onderhandelingen met supermarkten

Minister Carola Schouten komt nog voor de zomer met een wetsvoorstel dat boeren en tuinders meer macht moeten geven in de onderhandelingen met inkooporganisaties en supermarkten. Zij wil de positie van boeren en tuinders versterken, zodat zij meer slagkracht krijgen in de nu vaak benarde onderhandelingspositie die zij innemen tegenover de grote ketens. De minister wil boeren en tuinders toestaan afspraken te maken met elkaar. Het maken van onderlinge prijsafspraken blijft echter wel verboden, zegt de minister in een interview met Het Financieele Dagblad.

Minister Schouten grijpt daarvoor naar een speciale uitzondering in de mededingingsregels die Europa eind vorig jaar mogelijk heeft gemaakt voor samenwerkende boeren. Brussel kwam daarmee tegemoet aan een oproep van het Europarlement om hun positie ten opzichte van supermarkten te verstevigen.

Vorig jaar kondigde minister Schouten in een interview met Trouw al aan af te willen van de ‘bovenwettelijke eisen’, die afnemers stellen aan boeren en tuinders, zonder daar extra voor te willen betalen. Als voorbeeld noemt zij nu eisen over duurzaamheid, milieuaspecten of dierenwelzijn. Een nieuwe wet moet agrariërs handvatten geven om dit samen aan te vechten.  

Uit onderzoek van het FD blijkt dat de prijzen die boeren en tuinders voor hun producten krijgen, de afgelopen decennia steeds verder zijn gedaald, terwijl de verkoopprijzen voor de consument juist zijn gestegen. Om dit verder te ondervangen roept de minister een commissie in het leven, die het verdienvermogen van boeren en tuinders gaat onderzoeken. De Taskforce Verdienvermogen moet bekijken hoe agrariërs enerzijds duurzamer kunnen gaan werken via zogeheten kringlooplandbouw, maar tegelijkertijd voldoende kunnen verdienen om ook een financieel duurzaam bestaan op te bouwen. De commissie moet in het najaar met een advies komen.

Schouten heeft daarnaast Autoriteit Consument & Markt (ACM) opdracht gegeven opnieuw onderzoek te doen naar de waardeverdeling in de voedselketen. Daaruit moet blijken of de verdeling inderdaad zo scheef is, dat producenten nauwelijks voor hun producten betaald krijgen, terwijl de winst elders in de keten wordt opgestreken.

Vorig jaar opende Schouten een anonieme kliklijn voor agrariërs die in conflict zijn met hun afnemers. In het FD kondigt zij aan dat er ook een geschillencommissie wordt ingesteld, die mogelijk oneerlijke handelspraktijken gaat toetsen. Die commissie doet bindende uitspraken, waar beide partijen zich aan moeten houden.

foto: Rijksoverheid


15-05-19 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

1. FH100procentdigitaal


Overig nieuws2020 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS