woensdag 27 mei 2020
FN TOP add Let Hope Bloom

Hoe wordt KP Holland steeds duurzamer?

Hoe wordt KP Holland steeds duurzamer?

KP Holland vindt het belangrijk te laten zien hoe het bedrijf omgaat met medewerkers, arbeidsvoorwaarden, beloning en veiligheid. "We kijken altijd naar alle aspecten van duurzaamheid en wat we kunnen verbeteren.", zegt Leo de Vries manager Marketing & Sales bij KP Holland. “We willen 100% duurzaam zijn, maar dat is helaas nog niet haalbaar. Je kunt hele hoge doelen stellen, maar het gaat erom dat je ze bereikt. We willen het iedere dag een beetje beter doen voor mens en milieu.”

"Voor ons geldt 'people, profit, planet'. Dat moet wel als je volledig duurzaam wilt zijn. Wij kijken binnen ons bedrijf, maar ook naar de schakel voor ons." Zo'n schakel is bijvoorbeeld Oeganda waar KP Holland het uitgangsmateriaal vandaan haalt. "Wij willen ook daar, met de drie samenwerkingspartners, de juiste faciliteiten creëren voor medewerkers. Als je goed voor de medewerkers zorgt, zijn zij goed voor het bedrijf. Dat geeft een economische boost, aan het bedrijf én daarbuiten." Samenwerking staat bij KP Holland centraal als het gaat om duurzaamheid. "Wij betrekken medewerkers erbij door cijfers te delen en gezamenlijk doelen te stellen. De sociale component is belangrijk om onze doelen te realiseren."

Zekerheid bieden
KP Holland heeft verschillende certificaten zoals MPS Socially Qualified en MPS-GAP. Dit betekent dat het bedrijf duurzaam en op milieuvriendelijke wijze produceert. "We hebben zelf de intentie om duurzaam te werken. Dáár hebben we geen certificaat voor nodig, maar we kunnen er wel mee aantonen hoe duurzaam we zijn." Leo merkt dat steeds meer klanten certificaten eisen. "Onder druk vanuit de maatschappij neemt de vraag naar duurzame producten toe. Zonder certificaat kom je er niet. En je wilt de consument zekerheid bieden dat je op alle vlakken duurzaam werkt. Daarmee kun je je onderscheiden."

Volgende generatie
Dit jaar hoopt KP Holland een koppeling te krijgen op het aardwarmtenet. "Dan hebben we veel minder gas nodig. We wekken energie op met zonnepanelen en gebruiken zoveel mogelijk biologische gewasbeschermingsmiddelen in plaats van chemische. Wij kunnen 90 procent van onze producten leveren in meermalig fust. Dat bieden wij altijd aan, maar het is afhankelijk van de potmaat én wat de klant wil." Als familiebedrijf is de volgende generatie belangrijk voor KP Holland. "Wij denken niet alleen aan de volgende generatie in het bedrijf, maar ook daarbuiten. Wij willen bijdragen aan een duurzame en groene leefomgeving zodat iedereen kan blijven genieten van mooie sierteeltproducten."

bron: Royal FloraHolland

 


19-04-19 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

Flowers4Oxygen


Overig nieuws2020 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS