dinsdag 26 mei 2020
Let Hope Bloom FN TOP logo

FloraHolland moet voor rechter getuigen over statiegeldsysteem

FloraHolland moet voor rechter getuigen over statiegeldsysteem

CEO van FloraHolland, Steven Schilfgaarde en voormalig CEO Timo Huges zijn opgeroepen om voor de rechter onder ede te getuigen wat de bloemenveiling gedaan heeft om het gebruik van herbruikbare plantentrays met statiegeld te bevorderen. In totaal worden 11 topbestuurders gehoord. De eerste verhoren vinden plaats op dinsdag 28 mei. Dit meldt Follow the Money.

Het gaat om een getuigenverhoor voor de rechtbank van Amsterdam wat op verzoek van Frans Timmermans plaatsvindt. Eind februari beschikte de rechtbank, dat Timmermans hen mag verhoren.

In november 2018 bracht Follow the Money naar buiten hoe een complex verdienmodel achter de eenmalige trays de overgang naar een statiegeldsysteem in de weg zit. De veiling zou jaarlijks miljoenen euro's verdienen aan het gebruik van de plastic plantentrays. Het eenmalige gebruik van de plastic bakken belast het milieu en staat haaks op een duurzaam gebruik van grondstoffen.

Frans Timmermans werkte jarenlang aan het zogenoemde meermalige Floratino fust en een kwaliteitskeurmerk Certi. In 2012 sloten Timmermans en FloraHolland een saenwerkingovereenkomst om het Floratino-systeem en et het Certi-keurmerk samen uit te bouwen. Als tegenprestatie beloofde Timmermans voortaan al zijn bloemen en planten via de veiling af te nemen.

Volgens Timmermans heeft FloraHolland zich echter van begin af aan onvoldoende ingezet om van de Floratino een succes te maken. De organisatie zou onvoldoende initiatieven ontplooid om het hergebruik van trays te stimuleren. Ook zou de veiling de introductie van de Floratino op de Duitse veiling 5 jaar tegengehouden hebben. Dit zou volgens Timmermans alles te maken hebben met de winst die de veiling maakt op de eenamlige trays. Timmermans overweegt nu een rechtzaak aan te spannen tegen FloraHolland. Omdat hij dan zelf moet bewijzen dat FloraHolland hem al jaren dwarsboomt, heeft Timmermans de rechter verzocht om een voorlopig getuigengehoor.  

Royal FloraHolland stelt in een reactie tegen Follow the Money: ‘Met inmiddels meer dan 60 procent van de leveringen in meermalige trays en fusten heeft Royal FloraHolland een goed en duurzaam trackrecord. Met de per 1 januari jl. verlaagde tarieven op meermalige plantentrays geven wij nog een extra impuls aan de transitie naar meermalig. In het eerste kwartaal van 2019 is bijvoorbeeld het gebruik van de Floratino met 20 procent gestegen ten opzichte van vorig jaar. Deze ontwikkelingen passen goed in de ambities van het brancheverduurzamingsplan en het Plastic Pact waar wij als Royal FloraHolland in participeren.’

bron: Follow the Money 


18-04-19 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

Flowers4Oxygen


Overig nieuws2020 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS