dinsdag 23 juli 2019
Top VvdM OZ Export via TFC TOP BLUEROOTS

Neemt Emotionele Intelligentie het over? #blog

Neemt Emotionele Intelligentie het over? #blog

Nieuwe, ontwrichtende, technologische ontwikkelingen zoals artificial intelligence (AI) zijn zowel opwindend als eng tegelijk. AI zal markten en workforces veranderen, maar hoe zit het met de mens? Het is goed om te beseffen dat de mens wel degelijk belangrijk blijft. Veel leiders beginnen zich het belang van emotionele intelligentie (EI) te realiseren. Lees hieronder enkele van mijn persoonlijke ervaringen en mijn mening hierover.

Mijn zoon moest onlangs zijn middelbare school uitzoeken en dus hebben we samen een paar scholen bezocht. Hij maakte verschillende analyses om tot een conclusie te kunnen komen, maar hij bleef twijfelen. Totdat hij me vertelde: "Ik weet waar ik heen wil. Ik weet niet waarom, maar deze school voelt het beste". Ik was trots, omdat het zijn eigen keuze was, gebaseerd op emotie - zijn onderbuikgevoel.

Ik werk in de agribusiness, wat van oudsher een echte mannenwereld is. Beslissingen over de aankoop van het eindproduct (groenten of bloemen) worden echter meestal door vrouwen genomen. Deze tegenstrijdigheid leidt soms tot verkeerde veronderstellingen. De (mannelijke) teler communiceert over de (rationele) voordelen van zijn product en begrijpt niet waarom het niet wordt verkocht. Dat komt doordat de aankoopbeslissingen van de dames grotendeels emotioneel zijn en niet per definitie logisch! Gelukkig komen er steeds meer vrouwen onze sector binnen, met meer gevoeligheid, creativiteit en zorg.

              

Het zijn dit soort vaardigheden die relevanter worden wanneer technologie een deel van ons werk overneemt. Empathie, sociaal begrip en overtuiging worden differentiaties. Deze mensgerichte vaardigheden werden een lange tijd als een tweede prioriteit gezien. Pas sinds kort worden ze meer gewaardeerd. Met nieuwe technologieën zoals AI neemt het belang van menselijke interacties toe. Dat is de reden waarom Emotionele Intelligentie belangrijker is dan ooit. Het komt erop aan emoties te herkennen, te begrijpen en te beheersen. Dat moet leiden tot goede relaties en het bereiken van gezamenlijke doelen. Wat leiders onderscheidt, is vaak hun niveau van emotionele intelligentie. Hoe verbinding te maken met alle mensen om hen heen; hoe ze te bereiken in het hart en hoe ze te betrekken om samen op te trekken en te handelen - als een team. Dus hoe meer AI wordt gebruikt, hoe meer EI de leiding neemt aan de menselijke kant!

Harm Custers - Head of Marketing EMEA Takii Europe
 

Bron: www.Floranews.com
16-04-19 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

Schneider Youngplants via Green Career Consult

Naam (optioneel):

Commentaar:


Overig nieuws2019 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS