woensdag 29 januari 2020
1. VB&P Teelt 1. VB&P Order

Daglichtkas momenteel niet goed in te passen in regeling SDE+

Daglichtkas momenteel niet goed in te passen in regeling SDE+

Volgens minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat valt de Daglichtkas momenteel niet goed in te passen in Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+). Dit schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer aan de hand van kamervragen van de VVD.

"Het doel van de regeling is een kosteneffectieve uitrol van hernieuwbare energie. Belangrijk hierbij is dat de onrendabele top van een techniek goed kan worden bepaald en dat deze passend is voor ingediende projecten. De daglichtkas wijkt sterk af van de meeste zonthermiesystemen. Uit de projectinformatie bij subsidieaanvragen voor de daglichtkas bleek dat de kans op overstimulering reëel is: de daglichtkas zou met minder subsidie toe kunnen om de onrendabele top te dekken. Vandaar dat binnen de SDE+ de daglichtkas sinds 2018 niet langer wordt toegestaan binnen de categorie zonthermie." Dit schrijft de minister in zijn brief.

 

Innovatieve concepten in de glastuinbouw blijven stimuleren
'De energietransitie en klimaatopgave vraagt inspanningen van alle sectoren en biedt kansen voor investeringen in innovatieve technieken die hier aan bij kunnen dragen', voegt Wiebes hieraan toe. 'In het bredere kader van de energietransitie zijn de gevolgen van het niet opnemen van zonthermie voor kassen in de SDE+ 2019 beperkt. De glastuinbouw is echter een belangrijke sector met grote kansen en ideeën om te verduurzamen. Het is hierbij wenselijk als innovatieve concepten in de glastuinbouw gestimuleerd kunnen worden, maar dit moet wel zorgvuldig en kosteneffectief gebeuren om de energietransitie betaalbaar te houden. Het is wenselijk dat innovaties als de Daglichtkas kunnen doorgroeien. In mijn voorbereidingen voor de vormgeving van de SDE++ 2020 zal ik de toepassing van zonthermie in kassen als specifiek aandachtspunt meenemen.'

 

bron: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 


11-04-19 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

2 Fotos Winter Fair 2020


Overig nieuws2020 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS