maandag 17 februari 2020
1. RFH Trade Fair 2020 1. VB&P Teelt

13 nieuwe partners voor EnergieAkkoord Greenport

13 nieuwe partners voor EnergieAkkoord Greenport

Tijdens een bijeenkomst in TU Delft zetten dertien nieuwe partners hun handtekening onder het EnergieAkkoord van Greenport West-Holland: Gasunie, Uniper, Havenbedrijf Rotterdam, Evides, Duurzaam Voorne/Hydreco GeoMEC en TU Delft (faculteit 3mE) en zeven warmtecoöperaties uit het Westland. Daarmee komt het totaal aantal partners op bijna vijftig.

In de glastuinbouw wordt er met onderzoek, innovatie, praktijktoepassingen en veel projecten hard gewerkt aan een klimaatneutrale sector in 2040. Dat doel is ook vastgelegd in een EnergieAkkoord, dat in 2017 door 36 partijen in de Greenport werd ondertekend. Met dit akkoord verbindt Greenport West-Holland energieprojecten, zorgt voor kennisdeling tussen partners en wordt verantwoordelijk voor de gebiedsaanpak glastuinbouw in het kader van het Klimaat- en Energie Akkoord. Ook levert zij een sectorale inbreng in de Regionale EnergieStrategie.

"Evides Waterbedrijf heeft als doelstelling om in 2025 energieneutraal te zijn en wil dat onder meer bereiken door deel te nemen aan deze samenwerking." - Bas van Eijk van Evides. 

"Gasunie is een publiek bedrijf met een publieke taak, zeker ook als het gaat om energietransitie. Energie-infrastructuur speelt daarbij een belangrijke rol. Om deze transitie te kunnen versnellen, moeten we ook regionaal en binnen de hele keten samenwerken. Het EnergieAkkoord is zo’n initiatief dat hier een goede bijdrage aan kan leveren." - René Schutte van Gasunie

De ontwikkeling van warmtenetten gevoed door havenwarmte en door duurzame bronnen zoals geothermie is een van de belangrijke actuele thema’s. De levering van voldoende externe CO2 is daarvoor een belangrijke voorwaarde. Daarnaast is er aandacht voor toepasbaarheid van nieuwe mogelijkheden zoals smart grids, waterstof, hoge temperatuuropslag en aquathermie in de glastuinbouw. Het EnergieAkkoord in de Greenport loopt nog tot en met 2020.
 
"Voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken kun je het beste samenwerken met andere partijen. Daarom is het niet meer dan logisch dat voor de verduurzaming van de tuinbouw partijen zich aansluiten bij het EnergieAkkoord." - Erik Persoon van coöperatie Trias Westland.

 


10-04-19 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

1 essen


Overig nieuws2020 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS