dinsdag 20 augustus 2019
Top VvdM OZ Export via TFC FN TOP add

Nieuwe Europese waterwet pakt droogte landbouw aan

Nieuwe Europese waterwet pakt droogte landbouw aan

Het Europees Parlement heeft in Straatsburg gestemd vóór nieuwe Europese wetgeving waarmee het mogelijk wordt om gezuiverd afvalwater te gebruiken voor irrigatie in de land- en tuinbouw. Toenemende droogte is een uitdaging voor de gehele Europese land- en tuinbouw. Het is daarom belangrijk dat er gekeken wordt naar nieuwe bronnen, buiten grondwater en oppervlaktewater.

Rioolwater kan dusdanig gezuiverd worden dat dit water weer gebruikt kan worden voor irrigatie in de land- en tuinbouw. Door Europese kwaliteitscriteria op te stellen, moet overal in Europa de voedselveiligheid en volksgezondheid gegarandeerd blijven.

"In Nederland stellen we zeer hoge eisen aan het water dat gebruikt wordt voor irrigatie. Door deze regelgeving gaan hogere kwaliteitseisen voor water ook gelden in andere landen binnen de EU. Dit is belangrijk voor onze volksgezondheid en onze concurrentiepositie. Groenten en fruit uit deze landen liggen immers ook bij ons in de supermarkt." aldus VVD-Europarlementariër Jan Huitema. 

Huitema heeft in deze wetgeving tevens gepleit voor het behoud van ruimte voor innovatie. Hij wil hiermee voorkomen dat Europese regels Nederlandse kennis en innovatie blokkeren door bijvoorbeeld hoge administratieve eisen te stellen aan nieuwe innovatieve projecten.

 


13-02-19 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

BoN


Overig nieuws2019 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS